Hopp til innhold

Celesta

Ser du en celesta tenker du først og fremst på tangentinstrumenter, men tangentene brukes til å slå på metallstaver, nesten som et klokkespill. Celesta spilles som regel av pianister, men instrumentet tilhører den orkestrale perkusjonsfamilien.

Celesta
Foto: Museumsinsulaner / Wikipedia

Lyden fra en celesta ligner på lyden fra et klokkespill, men med en mye mykere og mer subtil klang.

Celesta er vanligvis konstruert med fem oktaver og klinger en oktav høyere enn notert.

Pjotr Tsjajkovskij blir omtalt som den første store komponisten som tok i bruk celesta i symfoniorkester i den symfoniske balladen «The Voyevoda» i 1891, og året etter i «Sukkerfeens dans» fra «Nøtteknekkersuiten».

Flere eksempler på celesta: