Melodiske slaginstrument (stavspill)

Vibrafon, xylofon, marimba og klokkespill er alle melodiske slaginstrument eller stavspill.

Vibrafon
Foto: Colourbox

Disse instrumentene er konstruert med staver som er satt opp på samme måte som et pianoklaviatur. Stavene er laget av forskjellig materiale. Vibrafonen har metallstaver, xylofonen har harde trestaver eller et kunstfibermateriale, marimbaen har harde trestaver, men de er bredere og tynnere enn xylofonens. Klokkespillet har korte og stive metallstaver som gir en klokkelignende lyd.

Under stavene er det montert resonansrør som forsterker opp lyden og farger klangen ytterligere.

Vibrafonen har fått navnet sitt på grunn av av elektrisk drevet plate som roterer inne i resonansrørene. Dette gir en vibrerende effekt. Vibrafonen har også som regel en sustainpedal, dvs. at man kan velge å gi lang eller kortere klangtid etter at man har slått på stavene.

Man spiller på disse instrumentene med køller der køllehodene til xylofon og klokkespill gjerne er harde, mens køller for marimba og vibrafon gjerne har en filtball omspinnet med garn.

Marimba og vibrafon spilles gjerne med fire køller samtidig slik at de kan brukes til akkordspill, mens man vanligvis spiller med to køller og har melodiske motiver i xylofon og klokkespill.

Disse instrumentene finnes i en rekke størrelser og det avgjør også omfanget.

I første del av denne videoen introduseres melodisk slagverk:

Eksempler: