Klimpreinstrumenter

Et klimpreinstrument er et strengeinstrument som blir spillet på ved at man klimprer på strengene med fingre eller plekter.

Gitar

Gitar

Foto: Dmitry Rukhlenko / Colourbox