Hopp til innhold

Pauker

I symfoniorkesteret er paukene det viktigste slagverkinsturmentet. Man slår på skinnet med trekøller der slaghodet er overtrukket med filt eller andre materialer, avhengig av klangkvaliteten man er ute etter.

Pauker
Foto: Lefima GmbH / CC BY-SA 3.0

Paukekøller
Foto: Richard Schramm / Colourbox

Pauken er konstruert som en stor kobberkjele med strukket skinn over, men lages også i andre materialer.

De finnes i ulike størrelser og et strammesystem med pedal som gir mulighet til å stemme innen et begrenset omfang mens man spiller et stykke. Selv om man i prinsippet kan spille melodier på pauke, brukes de vanligvis til å spille mindre motiver på to til fire toner, gjerne knyttet til grunntonene i akkordene som orkesteret spiller.

Pauke noteres i F-nøkkel.

Pauker er noen av de eldste instrumentene i et orkester. De har lang militærtradisjon og brukes mye i symfoniorkesteret. Du får den beste lyden hvis du spiller ytterst ute på skinnet på paukene. Du kan spille melodi ved å bruke pedalene og få fram ulike toner. 
Det er lett å høre når pauker brukes i filmmusikk, slik som i eksemplet Christian Krogvold Lundqvist spiller fra her.

Pauker er noen av de eldste instrumentene i et orkester. De har lang militærtradisjon og brukes mye i symfoniorkesteret. Du får den beste lyden hvis du spiller ytterst ute på skinnet på paukene. Du kan spille melodi ved å bruke pedalene og få fram ulike toner. Det er lett å høre når pauker brukes i filmmusikk, slik som i eksemplet Christian Krogvold Lundqvist spiller fra her.

Se presentasjon av pauker:

Eksempler på bruk av pauker i orkester: