Hopp til innhold

Leksjon 8

Målet med Leksjon 8 er å kunne synge de tre mollskalaene harmonisk moll, ren moll og melodisk moll, få terning i å synge mollmelodier som består av trinnvis bevegelse, sprang til grunntone og femte trinn, treklangsbevegelse på tonika og der sjette og syvende trinn opptrer som både høyt og lavt og å få trening i å framføre rytmiske forløp i 6/8 takt, som består av punktert halvnote, punktert firedel, firedel og åttendel.

Kjenne lyden av den tonale kadens i harmonisk moll, der subdominanten har tilføyd sekst og der dominanten har sus4 oppløsning.

I enkelte mollmelodier opptrer tonene på sjette og syvende trinn i skalaen både som høye og lave. Ofte sier vi at slike melodier går i melodisk moll. Den melodiske mollskalaen har høyt sjette og syvende trinn i oppgang, og lavt sjette og syvende trinn nedgang. Denne skalaen er imidlertid er teoretisk kontruksjon. I praksis vil vi møte på mollmelodier der sjette og syvende trinn opptrer som høye og lave uavhengig av om de er en del av en oppadgående eller nedadgående melodibevegelse.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til de tre ulike A-mollskalaene. Bruk tallene som tekst og syng med.

Legg merke til tegnene og som står sammen med trinntallene 6 og 7. disse indikerer om tonen er på høyt eller lavt 6. / 7. trinn.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 8