Hopp til innhold

Leksjon 2

Målet med leksjon 2 er å kunne synge en harmonisk mollskala, få trening i å synge melodier i harmonisk moll som består av trinnvis bevegelse og sprang til grunntonen og å få trening i å fremføre rytmisk forløp som består av 4-deler og halvnoter. Du skal også kunne kjenne lyden av akkordprogresjonen T-D7-T i harmonisk moll.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til den harmoniske a-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

Nivå 1 i Gehør. Musikkparken

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvor du trenger å høre hvordan den skal låte.

4. Lytt til akkordprogresjonen

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Oppgaver_Leksjon2