Hopp til innhold

Leksjon 6

Målet med leksjon 6 er å få trening i å synge melodier i harmonisk moll som består av trinnvis bevegelse, sprang til grunntonen og treklangsbevegelse på tonika, få trening i å fremføre rytmisk forløp som består av 16-deler, 8 deler og 4-deler og kjenne lyden av akkordprogresjonen T-S-D-T (den tonale kadens) i harmonisk moll.

Spill av videoeksemplene.

1. Lytt til E-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Test deg selv i leksjon 6