Hopp til innhold

Leksjon 9

Målet med Leksjon 9 er å få trening i å synge durmelodier som består av trinnvise bevegelse, sprang til grunntone og femte trinn og treklangsbevegelse på tonika, få trening i å fremføre rytmisk forløp i 4/4 takt som inneholder punktert halvnote og trioler og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Ss7-D7-T.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til F-durskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med. [1.videoklipp. Leksjon 9]

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 9