Hopp til innhold

Leksjon 10

Målet med Leksjon 10 er å få trening i å synge melodier i harmonisk moll som består av trinnvis bevegelse, sprang til grunntonen og femte trinn, og treklangsbevegelse på tonika, få trening i å fremføre rytmisk forløp i 4/4 takt som inneholder punktert halvnote og trioler og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-Ss7-D7-T

Spill av videoeksemplene.

1. Lytt til den harmoniske D-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller fremfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 10

Nå kan du gå videre til nivå 2 og leksjon 11