Hopp til innhold

Leksjon 4

Målet med Leksjon 4 er å få trening i å synge melodier i ren moll som består av trinnvis bevegelse og sprang til grunntonen, å få trening i å fremføre rytmisk forløp som består av 8-deler, 4-deler, halvnoter og punkterte halvnoter og å kjenne lyden av akkordprogresjonen T-S-T i moll.

Spill av videoeksemplene

1. Lytt til den rene D-mollskalaen. Bruk tallene som tekst og syng med.

2. Lytt til melodien. Bruk tallene som tekst og syng med.

3. Klapp eller framfør denne rytmen vokalt. Klikk på Play hvis du trenger å høre hvordan den skal låte. Beton notene med aksent.

4. Lytt til akkordprogresjonen.

Når du føler at du behersker de ulike elementene som er presentert her, kan du åpne eller printe ut oppgavearket (pdf) som hører til denne leksjonen. Det bør du jobbe med ved et tangentinstrument. Arket inneholder også en gruppeoppgave som du kan gjøre sammen med resten av klassen din eller i kortimen.

Test deg selv i leksjon 4