Johann Sebastian Bach 1685 - 1750

"Det virker som Bachs musikalske strukturer var diktert av naturkreftene, slik jordens landskaper har oppstått etter påvirkning av elementer og temperaturer. For meg representerer Bach det ideal som vestlig musikk hadde higet etter i tusen år. Bach er selve loven" (Yehudi Menuin, Musikken og mennesket 1980)

Neues Bach Denkmal
Foto: https://www.colourbox.com/supplier/claudio-141923 / https://www.colourbox.com

"Bachs musikk er Guds samtaler med seg selv før han skapte verden" (Goethe)

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Foto: Carus-Verlag.de

Bach skrev i de fleste av barokkens musikkformer, bortsett fra opera. Det nærmeste han kommer opera er hans verdslige kantater f. eks. Kaffekantaten. Selv om han ikke skriver opera, bruker han ofte komposisjonsteknikker fra operastilen i sine kirkelige vokalverk.

Artikler om Bachs musikk