Hopp til innhold

Bachs motetter

Bach skrev ikke mange motetter, og de som er bevart er det usikkert om faktisk er skrevet av ham.

Bach Motette
Foto: Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1892. / Offentlig eiendom, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46369199

Bach skrev ikke mange motetter, og de fleste av dem han skrev, var for koret i Thomaskirken i Leipzig. Disse er bevart:

  • BWV 225 Singet dem Herrn ein neues Lied (1726)
  • BWV 226 Der Geist hilft unser Schwachheit auf (1729)
  • BWV 227 Jesu, meine Freude (?)
  • BWV 228 Fürchte dich nicht (?)
  • BWV 229 Komm, Jesu, komm! (1730 ?)
  • BWV 230 Lobet den Herrn alle Heiden (?)

Senere forskning har vist at han skrev motetter allerede rundt 1715. Det har vært problemer med å stadfeste, om Bach er komponisten til alle motettene han vitterlig skal ha skrevet, bl. a. er BWV 230 under lupen i den forbindelse.

Forskerne har antatt at motettene har vært skrevet i anledning begravelser, men også dette er trukket i tvil i senere tid. Det samme gjelder forestillingen om at de ble framført a cappella. Det er nemlig funnet instrumentalstemmer til BWV 226, og da blir jo spørsmålet om dette var det vanlige, eller om det er unntaket som bekrefter regelen.

Bachs motetter er vanligvigvis dobbeltkorige korkomposisjoner over bibeltekster og salmestrofer. BWV 227 (peker seg ut som den mest interessante med sin strengt symmetrisk oppbygde variasjonssyklus over salmen Jesu, meine Freude, kombinert med partier med tekst fra Romerne kap. 8.