Krever selvmordsløsning fra Høie

– Bent Høie er nødt til å finne en løsning. Han kan ikke bare se på at det skjer så mange selvmord, krever Mental Helse. I dag er det hastemøte om NRKs funn av lovbrudd og gjentatte feil i psykiatrien.

Bent Høie på åpningen av Nye Kirkenes sykehus

Pårørendeorganisasjonene krever konkrete tiltak mot selvmord av helseminister Bent Høie.

Foto: André Bendixen / NRK

Det er helseministeren selv som har kalt inn til møtet, etter NRKs avsløringer om selvmord i psykiatrien. Gjentatte lovbrudd og feil, samt manglende evne til å lære av feilene, er blant de viktigste funnene i undersøkelsen.

Helsetilsynet, Helsedirektoratet og de fire regionale helseforetakene er bedt om å komme til møtet. Også den nye Undersøkelseskommisjonen for alvorlige hendelser i helsevesenet er invitert, samt flere brukerorganisasjoner. Blant dem er Leve – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord, Mental Helse og LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord.

Må følge opp når det er påpekt feil

– Det vi vil høre at de de faktisk kommer med midler for å styrke psykisk helsevern, sier Terese Grøm, fungerende generalsekretær i LEVE.

ment

Helsetilsynet bør følge mer detaljert opp når det skjer lovbrudd på sykehusene ved selvmord, mener fungerende generalsekretær i LEVE, Terese Grøm.

Foto: Anita Saeloe / Mental Helse

– I dag er det slik at selve institusjonene blir bedt om å lære av sine feil. Men de får dårlig oppfølging, ser Grøm.

Hun mener det ligger et stort ansvar hos Helsetilsynet. Det handler om en omlegging av hvordan Helsetilsynet utøver sitt tilsynsansvar. Helsetilsynet bør gå mer direkte inn i oppfølgingen av lovbrudd, mener LEVE.

– Tilbakemeldingen på tilsynsrapporter og feil til sykehusene virker for dårlig slik at de ikke følges detaljert opp. Noen må følge det fra A til Å for å vise at det er gjort bedringer. Det vil jeg si er en stor del av helsetilsynets ansvar, sier Grøm.

Usikker om det kommer noe nytt

– Forventningene til møtet er blandet. Dette er signaler som er gitt i årevis, sier Jill Arild, landsleder i Mental Helse.

– Jeg er usikker på om vi får noen klare føringer på hva som kommer til å bli gjort. Kanskje det kommer økninger i budsjettet, sier hun.

Jill Arild

Jill Arild, landsleder i Mental Helse har blandede følelser før hastemøtet til helseminister Bent Høie i dag om selvmord i psykiatrien.

Foto: Martin Torstveit / NRK

Arild mener det har vært for store kutt i budsjettene til helseforetakene som har gjort at de har måtte gå ned på antall behandlinger og hvor lenge paisenter får være inne til behandling.

Hennes inntrykk er at Helseforetakene har gjort det de kan for at helsetilbudet ikke skal bli dårligere. Men hun ser at det har blitt dårligere. Pasienter blir blant annet skrevet ut fortere nå enn tidligere.

– Jeg er spent på om det kommer noe på bordet som kan medføre en løsning, sier Arild.

– Hva kan være en løsning?

– Jeg tror først og fremst at helseforetakene ikke kan få så strenge krav til budsjettkutt. Det er vanskelig å opprettholde et godt behandlingstilbud, sier Arild.

– Hva kommer du til å si til Høie i dag?

– Han er nødt til å finne en løsning. Han kan ikke stå på utsiden og se på at det skjer så mange selvmord. Det sender noen signaler at noe må gjøres. Penger er en ting, men kvaliteten på behandlingen må være god nok, sier Arild.