Hopp til innhold

Høie: – Jeg er ikke fornøyd med selvmordsarbeidet

Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med alle lovbruddene som skjer i psykiatrien - under behandlingen av pasienter som tar sitt eget liv. Etter et hastemøte i dag, lover norske sykehusledere færre lovbrudd og færre feil.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie ledet et hastemøte i kveld om alle lovbruddene ved selvmord innenfor psykiatrien i Norge.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg tror ingen av oss er fornøyd med arbeidet så langt – det viser både NRKs undersøkelse og de sakene Helsetilsynet har hatt, sa Høie på vei ut av møtet i kveld.

Men både helseministeren og representanter for sykehusene, helseregionene og de pårørende var glade for møtet, og tror at det vil bli færre lovbrudd framover.

Grunnen til at helseministeren kalte inn til møtet var NRKs store selvmordsundersøkelse fra psykiatrien i Norge. Undersøkelsen viste blant annet at det forekom lovbrudd fra helsevesenet i nesten halvparten av de 200 selvmordssakene som ble gransket. Undersøkelsen avdekket en rekke feil og mangler i behandlingen av psykisk syke som senere tok livet sitt.

Mange av feilene skjer gang på gang – selv innenfor de samme sykehusene.

– Forventer en stor innsats

– Jeg krever at helseregionene forholder seg til retningslinjene, og at de jobber systematisk med dette, sier Bent Høie, som mener at innføringen av det nye pakkeforløpssystemet 1. januar vil hjelpe.

– Jeg har vært veldig tydelig til helseregionene på at jeg forventer at de gjør en stor innsats for å lykkes med dette, sier Høie.

En av helselederne, fagdirektør Henrik A. Sandbu fra Helse Midt-Norge, syntes møtet var konstruktivt.

– Vi har fått gode innspill fra brukerorganisasjonene og helsetjenestene, sier han.

– Vi har ikke vært flinke nok når det gjelder oppfølging og kontinuitet i pasientbehandlingen. Det må vi definitivt ta tak i, sier Sandbu.

Krass kritikk

Den krasseste kritikken etter NRKs selvmordssaker har kommet fra Helsetilsynet, ved direktør Jan Fredrik Andresen. Han mener at styre og ledelsen i sykehusene ikke har tatt lovbruddene rundt selvmordene i psykiatrien på alvor.

– Denne kritikken har blitt tatt imot på en konstruktiv måte. Det er gjort mye bra arbeid, men det er fremdeles en lang vei å gå, sier han etter møtet.

– Nå forventer jeg at de går hjem til sine egne sykehus og institusjoner og ser hvordan det står til. Og går i gang med å rette opp det som kan forbedres, sier han.

ment

Terese Grøm i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord har tro på endring etter møtet.

Foto: Anita Saeloe / Mental Helse

En av representantene for brukerne og de pårørende var Therese Grøm fra LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Hun opplyser at organisasjonen har fått løfte om å sitte ved bordet når den neste handlingsplanen for forebygging av selvmord skal skrives.

– Blir det færre lovbrudd og gjentatte feil etter dette møtet?

– Ja, det tror jeg. På sikt vil det bli det. De pårørende skal bli mer involvert, og analysene av de selvmordene og selvmordsforsøkene som skjer på institusjonene skal bli bedre. Vi har stor tro på at det skal skje en endring nå, sier Grøm.