NRK Meny
Normal

Politiet prioriterer familievoldssaker

– Vi har registrert veldig mange familievoldssaker og dette må vi jobbe mer med, sier politiinspektør.

Familievold

Illustrasjonsbilde familievold

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Politiet prioriterer voldssaker som skjer innenfor nære relasjoner.

– Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar, skriver politiet på sin nettside.

Ønsker samarbeid

Politiinspektør Ellen Katrine Hætta

Politiinspektør Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Politiinspektør Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt mener at hvis man skal klare å bekjempe familievold, må man jobbe sammen med andre etater, for eksempel sosial-, helse- og familievernmyndigheter.

– Vi må sammen med andre etater prøve å opplyse folk om at slike episoder og slik vold ikke godtas, sier Hætta.

Av antallet saker som politiet i Øst-Finnmark håndterte i fjor så utgjør voldssakene rundt 15 prosent av alle forbrytelser og forseelser. De 312 voldsforbrytelsene som ble begått i distriktet i fjor er rekord i Norge .

I fjor hadde Øst-Finnmark politidistrikt 72 familievoldssaker.

Hætta forklarer at også ramponering av hus og andre saker som har en relasjon til familievold registreres som familievoldssaker.

Glad over prioritering

Leder for familievernkontoret i Karasjok og familieterapeut Eilif Norvang er glad over at politiet nå lover å prioritere familievoldssaker.

– Det er slik at jo større fokus det er på dette og jo mer det snakkes om slikt, jo bedre kan man hjelpe folk bort fra slike forhold.

Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien.

– Når barn ser foreldre slåss, så får barnet panikk. Barnet skal fungere på skolen etter å ha sett volden. Lærere krever at barna konsentrerer seg, men hvem kan vel konsentrere seg etter å ha sett slikt, det er i såfall en sjeldenhet.

– Viktig med åpenhet

Eilif Norvang

Leder for familievernkontoret i Karasjok og familieterapeut Eilif Norvang

Foto: Sander Andersen/NRK

Norvang synes det er viktig med åpenhet rundt familievold.

– Barn forteller ikke om familievold, fordi de skjemmes, hvis det da ikke prates åpent om slikt i samfunnet. Barn må vite at det finnes hjelp å få og at slikt ikke skjer bare i deres hjem. Det er også viktig å være åpen rundt slikt for at de som opplever familievold vet at det er hjelp å få, sier Norvang.

– Politiet endret fokus

En advokat som har jobbet mye med familievoldssaker er Edel Olsen. Hun ser at politiet har endret fokus i forhold til hvordan man behandler slike saker.

– Det er ikke uvanlig at fornærmede i løpet av en prosess trekker sin anmeldelse. Før henla man vanligvis da saken. Nå følger man opp saken, selv om fornærmede trekker sin anmeldelse. Det er en endring, sier Olsen.

Olsen sier at det er vanskelig å si om flere blir dømt, men slik får man i hvertfall flere saker inn for domstolene.

– Det er en mye mer grundig behandling av den type saker i og med at man følger opp selv om fornærmede trekker begjæringa, sier Olsen og forteller at samfunnet ser alvorlig på slikt.

– Strafferammen er økt, så de som dømmes i dag får en helt annen straff en det som var vanlig tidligere.