Her er det mest vold per innbygger

Finnmark er det fylket med mest vold per innbygger i hele landet. Og verst er det i Karasjok.

Karasjok

Finnmark er det fylket med mest vold per innbygger i hele landet. Og verst er det i Karasjok.

Foto: Tobias Sakrisvold Martinsen/NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Av antallet saker som politiet i Øst-Finnmark håndterte i fjor så utgjør voldssakene rundt 15 prosent av alle forbrytelser og forseelser. De 312 voldsforbrytelsene som ble begått i distriktet i fjor er rekord i Norge.

Verst er det i Karasjok. Det viser politiets egen statistikk for i fjor.

– Vi ser geografiske variasjoner. Vi ser at indre Finnmark og Karasjok har mer vold enn andre steder, forteller politiinspektør i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

På norgestoppen i 25 år

Ellen Katrine Hætta

Politiinspektør i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, kan fortelle at.

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

Finnmark har ligget på norgestoppen i vold i de siste 25 årene. Det som er nytt er at politiet automatisk anmelder alle henvendelser om vold på eget initiativ.

Det er fordi de vil ha full oversikt over volden som utøves - og at familievold og vold på utesteder ikke lenger skjules under rubrikken for såkalte hendelser.

Politiinspektøren mener de nå har oversikt og at toppen sånn sett er nådd. For nå vil politiet gjøre noe med volden.

– Vårt mål er å arbeide sammen med kommunen og omgivelsene. Det er jo ikke politiet som eier voldsproblematikken alene. Vi må arbeide sammen med kommuner og skoler – for det er snakk om holdninger her, sier Hætta.

– Løser konflikt med neven

26 prosent av alle forbrytelser i Øst-Finnmark var voldssaker i fjor, sammenliknet med 10 prosent på landsbasis.

Norasenteret i Kirkenes, et krisesenter for Øst-Finnmark som arbeider spesielt med vold i nære relasjoner, peker på sosioøkonomiske faktorer.

– Det er vanskelig å si noe konkret, men det kan være høy arbeidsledighet, endring i arbeidsmarkedet eller holdningene våre til vold, forteller Annik Eriksson ved Norasenteret i Kirkenes.

Eriksson får støtte av kollega og nestleder for Norasenteret, Bjørg Irene Østrem.

– Ja, det som også viser seg er at mye av volden er utført i alkoholpåvirket tilstand. Vi har kanskje en drikkekultur i Finnmark som er annerledes enn ellers i landet. Og så er det en annen kultur og holdning til å løse konflikter - og at det ofte er med neven.

Politiinspektør Hætta antyder en lignendes forklaring på voldsstatistikken.

– Det er vanskelig å si hva som er årsaken, men man har kanskje en lavere terskel for å ty til vold. Min oppfatning er at befolkningssammensettingen er mindre verbal, og kanskje utøver mer vold gjennom handling i stede for ord.

– Ikke mer enn én i uken

Kjell Sæther

Karasjok-ordfører Kjell Sæther er ordfører i fylkets mest voldsutsatte by.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kjell H. Sæter er ordfører i den kommunen i Finnmark som har mest vold per innbygger, nemlig Karasjok.

– Jeg har fått opplyst at det meste skjer ved utesteder på nattestid. Men det er ikke veldig mye. Det er ikke mer enn én i uken en gang.

Sæther mener skjenkekontrollen på utestedene må skjerpes for at volden skal kunne gå ned. Han forteller også at kommunen og politiet samarbeider godt for å få ned voldstallene.

Starten av 2011 har i Karasjok vært preget av voldsepisoden rundt reineier Johan Mathis Kemi, som hevder at det finnes en ukultur i reindrifta for å løse konflikter med neven.

Anmelder alle tilfeller av vold

Johan Mathis Kemi

Reineier Johan Mathis Kemi ble utsatt for vold nyttårskvelden i Karasjok.

Foto: Nils Henrik Måsø

Politiet i Øst-Finnmark anmelder nå alle tilfeller av vold de er borti - det er ikke lenger noe som heter husbråk, og faller utenfor statistikken. Det mener de ansatte ved Norasenteret er bra.

– Det er jo en flott holdning og det tar ifra ofrene plikten til å melde. Det å anmelde dine nærmeste er veldig tøft, sier nestleder Bjørg Irene Østrem ved Norasenteret i Kirkenes.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt 20:30