Hopp til innhold

Vil gjenlære guopparnorsk

Sametingsrepresentant ønsker å gjenlære seg den samiske måten å snakke norsk på.

Tor Mikalsen

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den samisk-influerte norsken, som tidligere også ble snakket på kysten av Nord-Norge, er i ferd med å forsvinne og høres nå nesten bare i revyer.

GULDAL: Guoppardárogiella

Samisk tonefall i norsken

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen ønsker å gjenlære seg den samiske måten å snakke norsk på.

– Det er den norsken man har snakket under hele oppveksten her i Manndalen, hvor det er samisk tonefall og bruker en del samiske ord på norsk. Å ha trykket først i ordet er viktig, sier Mikalsen.

Han sammenlikner det med kebabnorsk.

– Det har de på østlandet. Det er en del innvandrere som har sin dialekt, men også folk som har vokst opp i Norge har tatt denne dialekten fordi de identifiserer seg med den.

– Ikke dårlig norsk

– Hvorfor vil du lære deg dårlig norsk, som samer snakker, sånn som du snakket som barn?

– Det er jo ikke dårlig norsk, det er bare en annen dialekt og en annen tonefall. Det er viktig å vise at det er vår kultur og den har sin verdi. Så lenge man godtar at folk harselerer med det, så er det med på å svekke den, så sånn sett er dette med på å styrke hele kulturen.

– Etnolekt

Førsteamnuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark, Lars Anders Kulbrandstad, har et spesielt ord for denne norsken Tor Mikalsen prater om.

– Jeg tror dette er noe som faller inn under det man kaller en etnolekt. Det er en spesiell måte å snakke et språk innenfor en etnisk gruppe, sier Kulbrandstad.

Korte nyheter

 • ÁDI: Alimus iešsorbmenlohku 1988 rájes

  Les på norsk.

  Jápminlogut iešsorbmen-, alkohola- ja gárrenmirkkuid geažil lea hirbmadit lassánan diibmá.

  Dát boahtá ovdan Álbmotdearvvašvuođainstituhta (ÁDI) ođđa raporttas.

  2023:s registrerejuvvojedje 693 iešsorbmema, 70 eanet go 2022:is. Dušše 1988:s leat registrerejuvvon eanet iešsorbmemat.

  – Dat alla lohku 2023:is laktása dan trendii mii álggii ovdal pandemiija go iešsorbmenlogut lassánedje, dadjá ÁDI Jápmingártenregistara váldodoavttir Marianne Strøm.

  Leat eanet dievdoolbmot go nissonolbmot geat sorbmejit iežaset. Diibmá ledje 71 proseanta iešsoardimiin dievdduid gaskkas, nugo lea leamaš ovddit jagiid ge.

  Jápminlogut narkotihka geažil, maiddai gohčoduvvo badjel gierdanmeari, lea maid alla dásis. Jápminárkaregistara logut čájehit ahte 2023:s ledje 363 jápmima narkotihka geažil, mii lea alimus lohku 2021 rájes.

 • FHI: Høyeste antall selvmord siden 1988

  Antall selvmord, og alkohol- og narkotikautløste dødsfall har gått markant opp i 2023.

  Det kommer frem i en ny rapport Folkehelseinstituttet la frem torsdag.

  I 2023 ble det registrert 693 selvmord i 2023, 70 flere enn i 2022. Bare i 1988 ble det registrert et høyere antall selvmord.

  – Det høye antallet i 2023 føyer seg inn i en trend som begynte før pandemien med økende selvmordstall, påpeker overlege Marianne Strøm ved Dødsårsaksregisteret, FHI.

  Flere menn enn kvinner tar selvmord. I 2023 var 71 prosent av selvmordene hos menn, slik det også har vært i tidligere år.

  Antallet registrerte narkotikautløste dødsfall – også kalt overdoser – er også på et høyt nivå. Dødsårsaksregisterets tall viser at det i 2023 var 363 narkotikautløste dødsfall, det høyeste antallet siden 2021.

 • Bil beslaglagt etter råkøyring

  Utrykkingspolitiet i Tromsø stoppa i natt ein bilførar som etter gjennomsnittsmåling blei målt til 183 km/t i 90-sonen på E6 i Lavangsdalen.

  Både førarkortet og bilen blei beslaglagde på staden, melder Troms politidistrikt.

  E6 Lavangsdalen
  Foto: 175.no