Hopp til innhold

Vil gjenlære guopparnorsk

Sametingsrepresentant ønsker å gjenlære seg den samiske måten å snakke norsk på.

Tor Mikalsen

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen (NSR)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Den samisk-influerte norsken, som tidligere også ble snakket på kysten av Nord-Norge, er i ferd med å forsvinne og høres nå nesten bare i revyer.

GULDAL: Guoppardárogiella

Samisk tonefall i norsken

Sametingsrepresentant Tor Mikalsen ønsker å gjenlære seg den samiske måten å snakke norsk på.

– Det er den norsken man har snakket under hele oppveksten her i Manndalen, hvor det er samisk tonefall og bruker en del samiske ord på norsk. Å ha trykket først i ordet er viktig, sier Mikalsen.

Han sammenlikner det med kebabnorsk.

– Det har de på østlandet. Det er en del innvandrere som har sin dialekt, men også folk som har vokst opp i Norge har tatt denne dialekten fordi de identifiserer seg med den.

– Ikke dårlig norsk

– Hvorfor vil du lære deg dårlig norsk, som samer snakker, sånn som du snakket som barn?

– Det er jo ikke dårlig norsk, det er bare en annen dialekt og en annen tonefall. Det er viktig å vise at det er vår kultur og den har sin verdi. Så lenge man godtar at folk harselerer med det, så er det med på å svekke den, så sånn sett er dette med på å styrke hele kulturen.

– Etnolekt

Førsteamnuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark, Lars Anders Kulbrandstad, har et spesielt ord for denne norsken Tor Mikalsen prater om.

– Jeg tror dette er noe som faller inn under det man kaller en etnolekt. Det er en spesiell måte å snakke et språk innenfor en etnisk gruppe, sier Kulbrandstad.

Korte nyheter