Foreslår tre milioner mer til læremidler

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil øke støtten til nyproduksjon av samiske læremidler med tre millioner neste år.

Aili Keskitalo på talerstolen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Læremiddelsituasjonen i den samiske skolen er godt kjent. Det var skuffende å konstatere at regjeringen ikke økte bevilgningen til dette i forslaget til Statsbudsjett, sier NSRs presidentkandidat, Aili Keskitalo.

Må vise større vilje

Hun mener Sametinget selv må vise en klar vilje til å prioritere læremiddelproduksjonen.

– Vi håper selvsagt å få flertall for dette, sier Keskitalo.

Hun viser til at Sametinget har fått klare signaler fra skoler og lærere om at det er størst behov for produksjon av nye læremidler etter Kunnskapsløftet. NSR ønsker derfor å øremerke økningen i årets budsjett til nyproduksjon.

– Vi er klar over at vi med denne økningen bare er et stykke på vei for å gi våre barn et fullgodt læremiddeltilbud. Samtidig må vi huske på at det også er en utfordring å skaffe nok fagfolk til å utvikle læremidlene, sier Keskitalo.