Hopp til innhold

Vil ha ektefeller i valgmanntallet

NSR leder Aili Keskitalo ønsker ikke at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller, men ønsker en debatt om valgmanntallene.

Sametinget, plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå bør Samisk parlamentarisk råd ta valgmanntallet som en sak og jobbe for at de samme kriteriene bør gjelde for å komme med i Sametingenes valgmanntall, foreslår Aili Keskitalo.

John Kappfjell (Ap) er en av de som vil åpne Sametingets dører for ektefeller som er gift med samer, og vil ikke lage en skillelinje midt i ektesenga.

– Må ha en debatt

Per Mikael Utsi, leder i styret til det svenske Sametinget, ønsker også en debatt om valgmanntallet i Samisk parlamentarisk råd.

Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland.

– Også i Sverige kommer det forslag om at valgmanntallet må endres, blant annet med at ektefeller som er gift med samer, skal kunne komme med i valgmanntallet, forklarer Utsi, noe han ikke selv ønsker.

NSR leder Aili Keskitalo er klar på at skal det først gjøres endringer, så bør det skje samtidig i de nordiske sametingene.

– Blir stående utenfor

Tidligere Sametingspoliter Steinar Pedersen, som også har vært statssekretær for Arbeiderpartiet, er også for at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller som er gift med samer.

– Det er jo litt rart at en mor eller far til barn som kan stemme ved Sametingsvalget, og er gift med en same, ikke skal kunne stå i valgmanntallet, sier Pedersen.

Ekteskap ikke nok

NSR leder Aili Keskitalo mener at ekteskap ikke skal være nok for å komme med i Sametingets valgmanntall, men er åpen for å diskutere andre deler av kriteriene.

– Jeg er likevel åpen for å diskutere om man bør ha en ordning der man på en eller annen måte vurderer at folk som har bodd lenge i de samiske områdene, har lært seg samisk og er del av det samiske samfunnet, kan kunne komme med i Sametingets valgmanntall.

Diskutert lenge

Sametingspresident Egil Olli er veldig fornøyd med Sametingets valgmanntall som den er i dag, og tror at det bestandig vil være noen som kommer inn i valgmanntallet som egentlig ikke oppfyller kravene for å stå der.

– Diskusjonen om Sametingets valgmanntall har vi egentlig hatt siden Sametinget ble opprettet, men jeg tror at valgmanntallet fungerer i dag.

Olli selv er varsom med å åpne for at ektefeller som er gift med samer, skal kunne melde seg inn.

Her kan du høre debatten om Sametingets valgmanntall, fra Sáhkaváimmus (på samisk):

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK