Hopp til innhold

Vil ha ektefeller i valgmanntallet

NSR leder Aili Keskitalo ønsker ikke at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller, men ønsker en debatt om valgmanntallene.

Sametinget, plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå bør Samisk parlamentarisk råd ta valgmanntallet som en sak og jobbe for at de samme kriteriene bør gjelde for å komme med i Sametingenes valgmanntall, foreslår Aili Keskitalo.

John Kappfjell (Ap) er en av de som vil åpne Sametingets dører for ektefeller som er gift med samer, og vil ikke lage en skillelinje midt i ektesenga.

– Må ha en debatt

Per Mikael Utsi, leder i styret til det svenske Sametinget, ønsker også en debatt om valgmanntallet i Samisk parlamentarisk råd.

Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland.

– Også i Sverige kommer det forslag om at valgmanntallet må endres, blant annet med at ektefeller som er gift med samer, skal kunne komme med i valgmanntallet, forklarer Utsi, noe han ikke selv ønsker.

NSR leder Aili Keskitalo er klar på at skal det først gjøres endringer, så bør det skje samtidig i de nordiske sametingene.

– Blir stående utenfor

Tidligere Sametingspoliter Steinar Pedersen, som også har vært statssekretær for Arbeiderpartiet, er også for at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller som er gift med samer.

– Det er jo litt rart at en mor eller far til barn som kan stemme ved Sametingsvalget, og er gift med en same, ikke skal kunne stå i valgmanntallet, sier Pedersen.

Ekteskap ikke nok

NSR leder Aili Keskitalo mener at ekteskap ikke skal være nok for å komme med i Sametingets valgmanntall, men er åpen for å diskutere andre deler av kriteriene.

– Jeg er likevel åpen for å diskutere om man bør ha en ordning der man på en eller annen måte vurderer at folk som har bodd lenge i de samiske områdene, har lært seg samisk og er del av det samiske samfunnet, kan kunne komme med i Sametingets valgmanntall.

Diskutert lenge

Sametingspresident Egil Olli er veldig fornøyd med Sametingets valgmanntall som den er i dag, og tror at det bestandig vil være noen som kommer inn i valgmanntallet som egentlig ikke oppfyller kravene for å stå der.

– Diskusjonen om Sametingets valgmanntall har vi egentlig hatt siden Sametinget ble opprettet, men jeg tror at valgmanntallet fungerer i dag.

Olli selv er varsom med å åpne for at ektefeller som er gift med samer, skal kunne melde seg inn.

Her kan du høre debatten om Sametingets valgmanntall, fra Sáhkaváimmus (på samisk):

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK