Vil ha ektefeller i valgmanntallet

NSR leder Aili Keskitalo ønsker ikke at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller, men ønsker en debatt om valgmanntallene.

Sametinget, plenum
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nå bør Samisk parlamentarisk råd ta valgmanntallet som en sak og jobbe for at de samme kriteriene bør gjelde for å komme med i Sametingenes valgmanntall, foreslår Aili Keskitalo.

John Kappfjell (Ap) er en av de som vil åpne Sametingets dører for ektefeller som er gift med samer, og vil ikke lage en skillelinje midt i ektesenga.

– Må ha en debatt

Per Mikael Utsi, leder i styret til det svenske Sametinget, ønsker også en debatt om valgmanntallet i Samisk parlamentarisk råd.

Samisk parlamentarisk råd er et samarbeidsorgan for sametingene i Norge, Sverige og Finland.

– Også i Sverige kommer det forslag om at valgmanntallet må endres, blant annet med at ektefeller som er gift med samer, skal kunne komme med i valgmanntallet, forklarer Utsi, noe han ikke selv ønsker.

NSR leder Aili Keskitalo er klar på at skal det først gjøres endringer, så bør det skje samtidig i de nordiske sametingene.

– Blir stående utenfor

Tidligere Sametingspoliter Steinar Pedersen, som også har vært statssekretær for Arbeiderpartiet, er også for at Sametingets valgmanntall åpnes for ektefeller som er gift med samer.

– Det er jo litt rart at en mor eller far til barn som kan stemme ved Sametingsvalget, og er gift med en same, ikke skal kunne stå i valgmanntallet, sier Pedersen.

Ekteskap ikke nok

NSR leder Aili Keskitalo mener at ekteskap ikke skal være nok for å komme med i Sametingets valgmanntall, men er åpen for å diskutere andre deler av kriteriene.

– Jeg er likevel åpen for å diskutere om man bør ha en ordning der man på en eller annen måte vurderer at folk som har bodd lenge i de samiske områdene, har lært seg samisk og er del av det samiske samfunnet, kan kunne komme med i Sametingets valgmanntall.

Diskutert lenge

Sametingspresident Egil Olli er veldig fornøyd med Sametingets valgmanntall som den er i dag, og tror at det bestandig vil være noen som kommer inn i valgmanntallet som egentlig ikke oppfyller kravene for å stå der.

– Diskusjonen om Sametingets valgmanntall har vi egentlig hatt siden Sametinget ble opprettet, men jeg tror at valgmanntallet fungerer i dag.

Olli selv er varsom med å åpne for at ektefeller som er gift med samer, skal kunne melde seg inn.

Her kan du høre debatten om Sametingets valgmanntall, fra Sáhkaváimmus (på samisk):