NRK Meny

Vil ha eget hjertesenter

Hvert år fraktes rundt 575 akutte hjertepasienter med ambulansefly fra Nordland til Tromsø. Mange av disse får sine tette årer blokka ut ved det spesialiserte hjertesenteret ved UNN. Nordland legeforening krever at Bodø må få et eget hjertesenter, slik at pasientene kan slippe den lange transporten. I slutten av februar skal Helse Nord avgjøre om også Bodø skal få et såkalt PCI-senter.