Vil ha egen reindriftsdomstol

I dag forsvarte Øyvind Ravna sin doktorgradsavhandling om rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder.

Øyvind Ravna

Øyvind Ravna

Foto: Privat

Doktorgradsavhandlingen heter "Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse av om beitebruk i reindriftsområder kan gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler.".

– Kan bruke jordskifteloven

Ravna mener at jordskifteloven med en lovendring kan brukes som verktøy for å løse konfliktene om reinbeitearealene. Ikke bare når det er snakk om konflikter mellom jordbrukere og reineiere, men også innad i reindriften, mellom siidaer.

– Nå er det jo slik at denne lovgivningen ikke omfatter interne forhold i reindrifta, og der mener jeg det største potensialet ligger, at man får tilsvarende domstoler som kan håndtere både konflikter, avklare rettsforhold og gi regler for beitebruk intert i reindrifta, sier Ravna, som argumenterer for en egen reindriftsdomstol på samme nivå som jordskifteretten.

Håper på innflytelse

Nå pågår det en revisjon både av jordskifteloven og også av reindriftsloven. Ravna ønsker nå at de tingene han kom med kan bli tatt hensyn til i disse lovgivningsprosessene.

– Vi har jo nylig fått en ny reindriftslov, men vi har jo samtidig framsatt nye forslag til endringer fra Samerettsutvalget, slik at på en måte så er jo kanskje noe av mitt ønske at de tingene jeg kom med kan bli tatt hensyn til i disse lovgivningsprosessene.

– Må undersøke bærekraften

Ravna minner om at det ikke bare er eiendomsretten og den tradisjonelle retten som bestemmer hvordan bruksretten skal være. Man må også undersøke den biologiske bærekraften, hvor mange dyr et spesielt område tåler.

– Man må på en måte komme dit hen at det heller ikke er noe tvil om at reineierne har en konkret rett til å bruke et bestemt areal, gjerne med et bestemt antall dyr, og da vil man ha et grunnlag for en slik bruksordning. Er det biologisk kapasitet for beite med flere dyr, så kan man øke dyretallet forholdsmessig, er det motsatt, at man må redusere, så må man også redusere forholdsmessig, slik at det blir en grunnleggende rettferdighetsbetraktning som ligger i bunn.

Avhandlingen til Ravna offentliggjøres i bokform i oktober.

Korte nyheter

 • Balto herjet: Tok fire av fem gull

  Sandra Maria Balto, som representerer Karasjok svømmeklubb, har denne helgen tatt fire av fem gull i årsklassemesterskapet for jenter 14 i svømming. Dermed vinner hun også soleklart sammenlagt i mesterskapet i Sandnes.

  De fire gullene kom på 400 meter fri fredag, 200 meter bryst lørdag samt seier i øvelsene 100 meter butterfly og 200 meter medley søndag.

  Sandra Maria Balto tok gull i årsklassemesterskapet for 14-åringer
  Foto: Karasjok Svømmeklubb
 • Hætta Isaksen almmuha girjji

  Les på norsk.

  Sámi artista Ella Marie Hætta Isaksen, guhte lea oassin ISÁK-joavkkus ja lea oasselástan ja vuoitán Stjernekamp-ráiddu 2018:s, álmmuha su vuosttaš girjji mas lea namma «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Mun lean nu mielahis rámis ja dá lea juoidá mainna mun lean guhká juo bargan, čállá Isaksen Instagram:as.

  Son háliida ahte girjji galgá leat veahkkin sidjiide geat eai máhte nu ollu sámi kultuvrra ja historjjá birra, seammás go son maid háliida ahte earát galget dovdat gullevašvuođa dása. Girji lea oastinláhkái golggotmánu 8. beaivve rájes.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm
 • Hætta Isaksen med forfatterdebut

  Loga sámegillii.

  Ella Marie Hætta Isaksen, kjent fra bandet ISÁK og Stjernekamp, debuterer som forfatter med boken «Derfor må du vite at jeg er same».

  – Dette er noe jeg er sinnssykt stolt av, og noe jeg har jobbed med veldig lenge, skriver Isaksen på Instagram.

  Hun håper at boken skal hjelpe de som ikke kan nok om samisk kultur og historie, samtidig som den også skal være en bok som andre kan kjenne seg igjen i. Boken er i salg fra 8. oktober.

  Bokomslaget på boken til Ella Marie Hætta Isaksen
  Foto: Cappelen Damm