Venstre: Foreslår mer penger til samer

– Alt rotet rundt samiske lærebøker kan ikke fortsette, sier Vera Lysklætt (V). Derfor foreslår partiet 11 millioner kr mer til samiske læremidler og kultur.

Vera Lysklætt
Foto: Venstre/pressefoto

I sitt alternativet statsbudsjett foreslår Venstre at det settes av fem millioner kr til produksjon av samiske lærebøker tilpasset Kunnskapsløftet.

I tillegg forslår Venstre at det settes av tre millioner til Samisk kunstmuseum i Karasjok og tre millioner kr til Beaivváš Sámi Teáhter i Kautokeino.

– Samiske elever har krav på oppdatert læremateriell i tråd med Kunnskapsløftet, skriver stortingsrepresentant Lysklætt i en pressemelding.

Hun mener man ikke kan skyve alt ansvaret for Beaivváš Sámi Teáhter over på Sametinget slik kulturministeren legger opp til.

– Det er viktig at vi opprettholder fokuset på at dette
skal være et nasjonalt teater for samene i hele Norge, sier hun.

– Når det gjelder det Samiske kunstmuseet, så står i dag samiske kunstskatter stuet vekk og er i ferd med å råtne bort i dårlige kjellerlokaler. Det haster med andre ord å få på plass et samisk kunstmuseum slik at kunsten blir ivaretatt for ettertida og slik at offentligheten kan få sett den, sier Vera Lysklætt.

Får støtte

NSRs gruppeleder på Sametinget, Aili Keskitalo liker forslaget fra Venstre.

– Jeg er veldig glad for at Venstre i motsetning til Ap har forstått at samisk læremiddelutvikling er avhengige av en budsjettøkning, om man skal ta behovene etter Kunnskapsløftet på alvor, sier hun.

– Vi stiller oss også svært positive til konkrete bevilgninger til de viktige institusjonene Beaivváš og Samisk kunstmuseum. Skal disse byggeprosjektene kunne realiseres, så krever det vilje fra sentralt hold – i tillegg til det Sametinget kan bidra med, sier Keskitalo.