Vil foreløpige ikke etterforske

Spesialenheten for politisaker vil foreløpig ikke etterforske om politiet i Finnmark har opptrådt kritikkverdig i saken der Pimsiri Songngam og hennes sønn ble drept mandag. Det seir leder for Spesialenheten i region Midt- og Nord, Halvor Hjelm Hansen. Politiet får kritikk av både pårørende og Krisesentersekretariatet for ikke å ha fulgt opp kvinnen, da hun få dager før drapet oppsøkte politiet, etter å ha vært innom Norasenteret i Kirkenes - Senter mot overgrep og vold.