Hopp til innhold

Vil dokumentere brudd på språkloven

NSR foreslår at det opprettes tilsynsorgan for samisk språk.

Trond Are Anti
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund, (NSR) Trond Are Anti mener det i dag er altfor mange eksempler på at det offentlige ikke oppfyller sine forpliktelser overfor samisktalende.

LES OGSÅ: – Havner alltid i klagerollen

– Feil må påpekes

Anti har selv opplevd å ikke få svar på samisk ved henvendelser til offentlige institusjoner. Det er også en kjent sak at mange samer savner et bedre tolketilbud for eksempel innen helsevesenet. Derfor er på tide at det opprettes et organ som kan påpeke disse manglene overfor offentlige institusjoner mener Anti:

– I dag finnes det ikke noe organ som har ansvar for å føre tilsyn med brudd på Samelovens språkregler, sier Trond Are Anti. – Et tilsynsorgan for samisk språk vil være viktig i forhold til å påtale og dokumentere brudd på språkloven, sier han.

Organet bør få myndighet til både å kritisere brudd og til å gi råd til offentlige institusjoner i Norge som ikke oppfyller de forpliktelsene som de har overfor samisktalende, mener han.

Bevisstgjøre samer

Det er fortsatt mange samer som ikke er klar over hvilke rettigheter de har til å bruke sitt morsmål i møte med offentlige institusjoner. Anti tror at ved å opprette et tilsynsorgan for samisk språk, vil flere bli oppmerksomme på dette:

– En slik ordning vil nok bevisstgjøre flere samisktalende til å bruke morsmålet sitt i offentlige sammenhenger, sier Anti. – Det vil nok også utvilsomt være til stor nytte for samer som allerede er opptatt av å få bruke sitt morsmål, sier han.

Anti mener det er vel og bra at samtlige departementer nå skal lage handlingsplan for samisk språk, men minner om at mange planer er laget fra før. Derfor håper han og NSR at myndighetene vil bidra til at det opprettes sanksjonsmuligheter overfor offentlige myndigheter som bryter språkloven.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK