Vil dokumentere brudd på språkloven

NSR foreslår at det opprettes tilsynsorgan for samisk språk.

Trond Are Anti
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund, (NSR) Trond Are Anti mener det i dag er altfor mange eksempler på at det offentlige ikke oppfyller sine forpliktelser overfor samisktalende.

LES OGSÅ: – Havner alltid i klagerollen

– Feil må påpekes

Anti har selv opplevd å ikke få svar på samisk ved henvendelser til offentlige institusjoner. Det er også en kjent sak at mange samer savner et bedre tolketilbud for eksempel innen helsevesenet. Derfor er på tide at det opprettes et organ som kan påpeke disse manglene overfor offentlige institusjoner mener Anti:

– I dag finnes det ikke noe organ som har ansvar for å føre tilsyn med brudd på Samelovens språkregler, sier Trond Are Anti. – Et tilsynsorgan for samisk språk vil være viktig i forhold til å påtale og dokumentere brudd på språkloven, sier han.

Organet bør få myndighet til både å kritisere brudd og til å gi råd til offentlige institusjoner i Norge som ikke oppfyller de forpliktelsene som de har overfor samisktalende, mener han.

Bevisstgjøre samer

Det er fortsatt mange samer som ikke er klar over hvilke rettigheter de har til å bruke sitt morsmål i møte med offentlige institusjoner. Anti tror at ved å opprette et tilsynsorgan for samisk språk, vil flere bli oppmerksomme på dette:

– En slik ordning vil nok bevisstgjøre flere samisktalende til å bruke morsmålet sitt i offentlige sammenhenger, sier Anti. – Det vil nok også utvilsomt være til stor nytte for samer som allerede er opptatt av å få bruke sitt morsmål, sier han.

Anti mener det er vel og bra at samtlige departementer nå skal lage handlingsplan for samisk språk, men minner om at mange planer er laget fra før. Derfor håper han og NSR at myndighetene vil bidra til at det opprettes sanksjonsmuligheter overfor offentlige myndigheter som bryter språkloven.