Hopp til innhold

Vil at Alta blir samisk språkkommune

Alta bør bli samisk språkforvaltningsområde, mener sametingsrepresentant John-Harald Skum (SNR).

John Harald Skum
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

HØR: VIL HA ALTA SOM SPRÅKFORVALTNINGSOMRÅDE

HØR: GEIR OVE BAKKEN, ORDFØRER I ALTA


Skum som sjøl er fra Alta, vil i neste uke ta opp saken i plenum på Sametinget.

– Jeg synes det er på tide at vi synliggjør at Alta er en del av samisk område, sier Skum.

– Samtidig handler dette om likeverdighet og menneskerettighet. Folk må sjøl få lov til å bestemme om de vil bruke samisk språk i kontakt med forvaltningen.

Mange lærer seg samisk

I Alta har over 400 grunnskoleelever samisk som fag på skolen. Også dette mener Skum er et argument for at Alta bør bli en språkforvaltningskommune.

– Det synliggjør overfor disse elevene at samisk er akseptert som forvaltningsspråk, og at samisk kan brukes i det offentlige rommet.

– Tror du det er mulig å få Alta kommune med på ditt forslag?

– Alt er jo mulig. Men jeg tror nok at vi må gå noen runder med Alta kommune før dette blir en realitet. Dette er ikke noe som kan vedtas over natta, svarer Skum.

Etterlyser engasjement

Han viser til et informasjonsmøte som tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har hatt med Alta formannskap om saka for tre år siden.

– På dette møtet ble det redegjort om plikter og muligheter som en innlemmelse i Samisk språkforvaltningsområde medfører. Fra kommunens side var det nok noe skepsis den gang. Men den var ikke større enn at det er mulig å jobbe videre med saka, mener John-Harald Skum.

Under Sametingets ”spørretime” 24. februar, vil Skum spørre sametingsrådet om det har vært noen videre kontakt mellom Sametinget og Alta kommune om saka.

Avventende

Geir Ove Bakken.

Ordfører i Alta kommune, Geir Ove Bakken

Ordfører Geir Ove Bakken vil ikke uten videre avvise forslaget.

– Vi er villig til å ha dialog om forslaget og vurdere hvilke fordeler og forpliktelser dette innebærer, svarer Bakken.

Han mener at kommunen per i dag ikke har ressuser nok til å kunne bli en samisk språkforvaltningskommune.

– Før vi kan svare ja til forslaget, må vi få tilført tilstrekkelig med økonomiske ressurser. Jeg håper at Sametinget kan hjelpe til med det. Får man det på plass, vil det være lettere, sier Bakken.

Korte nyheter

 • Goddin Várggáin: Nisu giddagassii njeallje vahkku

  60- jahkásaš dievdu jámii maŋŋel go čukkohalai niibbiin Várggáin bearjadaga.

  Sotnabeaivve gáibiduvvui nissonii, gii lea áššáskuhtton áššis, njeallje vahkku giddagassii.

  Nisu gažaduvvui lávvordateahkeda. Son biehttala ráŋggáštussiva dáhpáhusa geažil, nu lea nissonolbmo bealušteaddji, advokáhtta Jonas Bernhard Herstad, dadjá NTB:i.

  Son lea áššáskuhtton roavva rumašvahágahttimis, mas jápmin čuovvumuššan, muhto politiijaadvokáhtta Ylva Helen Kvikstad, dadjá ahte áššáskuhttin sáhttá rievdadat.

  – Mii leat vuos álggahan dutkkalmasa, nu ahte mii bargat viidát ja leat rahpasat eanet hypotesaide, dadjá son.

  (©NTB)

  Drap i Vardø, krimteknikere på plass
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Vardø-knivstikkingen: Kvinne begjært fengslet i fire uker

  En mann i 60-årene døde etter å ha blitt knivstukket i Vardø fredag.

  Søndag ble kvinnen som er siktet i saken, begjært varetektsfengslet i fire uker.

  – Vi mener det er skjellig grunn til mistanke, og derfor har vi bedt om fire ukers varetekt hvorav to med brev- og besøksforbud, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til NTB.

  Kvinnen ble avhørt lørdag kveld. Hun nekter straffskyld for hendelsen, har kvinnens forsvarer, advokat Jonas Bernhard Herstad, opplyst til NTB.

  Hun er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, men Kvikstad åpner for at siktelsen kan endres.

  – Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen, så vi jobber bredt og er åpen for flere hypoteser, sier hun.

  (©NTB)

 • Ealáhusministtar Sápmi Business Conferenceii

  Les på norsk.

  Ealáhusministtar Jan Christian Vestre (Bb) searvá Sápmi Business Conferenceii Guovdageainnus.

  – Erenoamáš arena sámi ealáhushutkamii ja innovašuvdnii, dadjá Vestre.

  Stáhtaráđđi galgá muitalit ráđđehusa ealáhusovddidanpolitihka birra, mas earenoamážiid fokusere sámi ealáhusaid.

  Vestre searvá paneladigaštallamii sámi fitnodateaiggádiid vejolašvuođaid ja hástalusaid birra. Fáttát nugo movt kapitála ožžodit, geaidnu máilmmiviidosaš márkaniidda ja beaktilis fierpmát huksen ja vásáhuslonohallan leat guovddážis.

  Konferánsa álgá disdaga guovvamánu 27. beaivvi ja bistá guovvamánu 29. beaivái.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK