Hopp til innhold

Viimmat sámegilli maid

Sápmelaččat Skániin Mátta-Romssas illudedje ikte go vuosttaš sámegiel geaidnogalbbat viimmat ihte geaidnogurrii.

Magne Eindejord foren et nytt skilt

Magne Einejord ođđa geaidnogalbba čájeheamin.

Foto: Olav Andersen / Privat

– Guovllu sápmelaččat leat hirbmat ilus, lohká Magne Einejord, guhte lea mielde Várdobáikki sámegiel báikenammalávdegottis.

Guhkká bargan

Eambbogo 20 jagi áigi bargagohte sápmelaččat Skániid guovllus dainna, ahte oažžut guovllu sámegiel báikenamaid oidnosii geaidnogalbbain. Vuosargga de ceggii Stáhta geaidnodoaimmahat daid vuosttaš galbbaid, earret eará galbba mas Nipen samegielnamma Hoanttas ja Trøssemark sámegielnamma Vuopmegeahčči oidnojit.

Olav Andersen og Ann-Mari Thomassen

Olav Andersen ja Ann-Mari Thomassen illudeaba go sámegiella maid lea geaidnogalbbain Skániin.

Foto: Olav Andersen / Privat

Dás lea dušše bás uhca áššás, mii dahká ahte illu ii šatta áibbas ollislaš. Buot sámegielnamat oainnat eai leat áibbas riekta čállon. Vuopmegeahčči lea oainnat galbbain čállon "Voupmegeahci". Dát ii oro Einejord mielas dahkamin nu olu.

– Dat ii leat varra dat stuorámuš ášši justta dál, dál fuomášuhttit ahte sámegiella maid lea guovllus, lohká Magne Einejord.

Korte nyheter

 • TV-kjendis ansatt som informasjonsleder i Motvind Norge

  Motvind Norge har ansatt Gaute Grøtta Grav som leder for informasjon og kommunikasjon i organisasjonen.

  Grøtta Grav er norsk musiker, programleder, realitydeltaker og lokalpolitiker. Han er kjent som mangeårig programleder for realityserien Farmen på TV 2.

  – Vindturbiner i norsk natur er en særdeles dårlig ide. Motvind Norge jobber for å bevare både urørt natur og områder der folk lever og ferdes. Det motiverer meg, sier Grøtta Grav (44).

  Motvind Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon med 18.000 medlemmer.
  Organisasjonens primære målsetting er å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge.

  Erna Solberg i Møre og Romsdal med Gaute grøtta grav
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Forsker: Å droppe koronatesten kan koste deg dyrt

  Myndighetene sier de fleste ikke trenger å teste seg. Det mener lederen for Norges største koronastudie er svært uheldig.

  – Hvis du får korona, og i ettertid får long covid, vil du gjerne ha bildet av den testen, sier Lege og forsker Arne Søraas og legger til:

  – Hvis ikke er det ingen som kan dokumentere at du har hatt korona. Da stiller du svakt hvis du skal kreve erstatning.

  Søraas mener det er problematisk at myndighetene så klart og tydelig gir en anbefaling om å ikke teste seg.

  – Korona er fremdeles en ganske alvorlig sykdom. Jeg synes det er uheldig at det offisielle rådet er at man ikke skal teste seg, sier han til NRK.

  FHI skriver følgende om testing:

  «Det er ikke lenger en generell anbefaling til befolkningen om testing for korona.»

  Avdelingsdirektør Are Berg svarer NRK i en e-post at det viktige er at folk forholder seg til rådene som gjelder luftveisinfeksjoner generelt:

  «Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk.».

  – Det er ikke riktig slik Søraas sier, at vi anbefaler å ikke teste seg. Det får være opp til den enkelte, skriver Berg.

 • Sámediggeráđđi oassálastá iđitdoaluide Oslos

  Otne oassálastá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Demokratiija iđitdoaluide, maid lágidit Oslo Universitehtas diibmu gávccis. Dat lea arena gos sáhttá digaštallat demokratiija hástalusaid máhtolašvuođa vuođul. Lágideami fáddán lea álgoálbmogiid vuoigatvuođat Norggas, dan dieđihii Sámediggi.

  Maja Kristine Jåma
  Foto: Marie Louise Somby/Árvu / Árvu/NSR