Hopp til innhold

Venter med sitt endelige ja til Olli

Det er fortsatt uvisst hvem som vil samarbeide med hvem i Sametinget. Bare Torill Bakken Kåven i lista Nordkalottfolket sier at Egil Olli og Ap er hennes førstevalg.

Torill Bakken Kåven
Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Men heller ikke hun har gitt sitt endelige ja til Egil Olli.

– Det har jeg definitivt ikke gjort, selv om er i samtaler med Arbeiderpartiet, sier Torill Bakken Kåven.

Hun er den eneste som representerer Norkalottfolket lista i Sametinget.

I helga startet hun forhandlinger om samarbeid med Arbeiderpartiet og Árja.

Når vil Egil Olli få ditt endelige ja?

– Nei, det er umulig å svare på nåværende tidspunkt. Vi har fortsatt ingen skriftlige ting å forholde oss til.

Mineralsaka kan velte samarbeid

Torill Bakken Kåven vil ikke si noe om hva som er avgjørende for hennes eventuelle ja til Egil Olli som sametingspresident. Men legger ikke skjul på at hun misliker sterkt same-Aps holdning til mineralutvinning. Det hun spesielt sikter til, er forslaget fra det tidligere Ap-dominerte sametingsrådet til nye retningslinjer om hvordan Sametinget skal forhandle med gruveselskap som kommer til samiske områder. Disse retningslinjene har blitt sendt ut på høring.

– Vi har hele tida vært sterkt uenig med dette forslaget.

– Kan dette velte et eventuelt samarbeid mellom dere hvis Aps sametingsgruppe tviholder på forslaget om nye retningslinjer for mineralutvinning?

– Det er altfor tidlig å svare på dette nå. Men dette er en del av de samtaler vi har. Foreløpig har vi hatt en god stemning i forhandlingene, noe som lover bra.

– NSR er uspiselig

Torill Bakken Kåven legger ikke skjul på at Egil Olli og Ap er Nordkalottsfolkets førstevalg.

– NSR er mye mer uspiselig for oss enn Ap.

– Hvorfor er NSR uspiselig for dere?

– De har et altfor nasjonalromantisk syn på det samiske, noe som ikke henger på greip i forhold til synet fra den jevne same. NSR spiller fortsatt en offerrolle i forhold til det norsk systemet på hvor fælt vi har det. Det gjør de bevisst, enten for å få mer makt eller mere penger til Sametinget. De nekter å ta inn over seg at en stor del av den samiske befolkningen finnes ute på kysten og består av samer som allerede har mistet det samiske språket og har norsk som sitt morsmål.

– Friere i alle retninger

– Tida før Sametinget konstitueres, er en av de få gangene at vi er veldig populære, enten man er stor eller liten. En veldig hyggelig situasjon å være i. Så akkurat nå tror jeg at alle har friere i alle retninger, svarer Torill Bakken Kåven.

Arbeiderpartiet med sine 14 sametingsrepresentanter og NSR med 13 mandater leter begge etter forhandlingspartnere for å kunne styre Sametinget de neste fire årene. Begge er avhengige av å få satt sammen en samarbeidsgruppe på minst 20 representanter, for å få makten i Sametinget.

Frp rådfører seg med Oslo

Frp er fjerde største parti i Sametinget med sine tre representanter. Under valgkampen har Frps Hans Eriksen tilbudt et samarbeid med Ap, noe som Egil Olli har takket nei til.

Men en annen Frp sametingsrepresentant, Aud Martinsen fra Kåfjord, sier til sameradioen at det slett ikke er sikkert at Frp vil stemme på Egil Olli som sametingspresident, dersom de i siste votering må velge mellom ham og Aili Keskitalo.

Per A Bæhr

VENTER PÅ TELEFON: Flyttsamelistas representant Per A. Bæhr venter på telefon fra Aili Keskitalo og Egil Olli.

Foto: Piera Balto / NRK

– Vi skal ha møte i Oslo med sentralledelsen, og regner med å få en avklaring da hvem vi skal stemme på, svarer Aud Martinsen.

Heller ikke de andre smågruppene i Sametinget har bestemt seg for hvem de vil samarbeide med de neste fire årene.

Venter på telefon

Flyttsamelistas Per A. Bæhr er overrasket over at verken NSR eller Ap har vært i kontakt med ham hittil.

– Jeg vet ikke hvordan dette skal tolkes. Men jeg holder meg i nærheten av telefonen. Så kanksje der er et håp, sier Bæhr.

Korte nyheter

 • 650 nuora geahččalit guolásteamis dán geasi

  62 nuora Romssas eret besset dán geasi geahččaladdat guolásteamis. Oktiibuot leat 650 nuora Norggas registrerejuvvon nuoraidbivdui, ja juohke goalmmádas sis lea nieida.

  – Ulbmilin lea rekrutteret eanet nuorra guolásteddjiid. Mis lea oassi sullii 23 proseantta vuollel 30 jagi ja lea mihttomearrin oažžut eanet nuoraid válljet guolástanámmáha, lohká Dag Sørlig Norgga mearrabiebmoráđis.

  Álggaheapmi dáhpáhuvvá našunála nuoraidbivdoortnega bokte, ja ii leat beare maŋŋit čálihit iežas. Dán jagi dat gusto áigodagas njukčamánu 17. beaivvis gitta golggotmánu 16. beaivái, ja juohke registrerejuvvon nuorra guolásteaddji sáhttá vuovdit iežas bivddu gitta 50 000 ruvdnui.

  Ungdomsfiskerne ser etter krabber på Sandfjorden.
  Foto: Carolyn Hannigan
 • Hilggui Tik toka geahččaleami garvit ođđa lága

  EU-duopmostuollu hilggui odne Tik Toka geahččaleami garvit ođđa digitála njuolggadusaid mat galget ráddjet stuorra teknologiijafitnodagaid fámu, dieđiha AFP.

  Lei mannan skábmamánus go EU dajai ahte TikTok ja máŋga eará lávddi, earret eará Apple ja Meta, fertejit čuovvut njuolggadusaid mat leat «Digitála márkanlágas». Láhka mii gáržžida máilmmi stuorámus fitnodagaid čađahit mearkkašahtti rievdadusaid das mo sii doibmet.

  TikTok logo
  Foto: Reuters
 • Giron suohkan háliida vearuhit turisttaid: – Buorre jurdda

  Bealli ruoŧa turistagielddain oaivvildit ahte turisttat galget máksit sierra duristavearu. Giron lea okta dain.

  – Dat lea vuohki oažžut eanebuid dohkehit turistaealáhusa, lohká Emilia Töyrä (S), gielddastivrra nubbijođiheaddji.

  Norrbottenis lea SVT jearan turistavearu birra Árjepluovve, johkamohki ja Girona gielddaid jođiheddjiin

  Dat gielddat leat dan 30 gieldda searvvis gos leat eanemus turisttat olmmošlogu ektui leamaš maŋemus jagi.

  Kiruna
  Foto: Kiruna komune