Hopp til innhold

Venor lávut galget ain buvttaduvvot

Venor lávut galget ain buvttaduvvot Guovdageainnus, go odne lea ođđa fitnodat Arctic Lavvo oastán Venor mearkanama. Nu muitala opmodathálddašeaddji Jørn Eikanger. Sis-Finnmárkku diggegoddi mearridii geassemánu 1. beaivvi heaittihit Venor As dan dihte go fitnodat ii leat buktán rehketdoalu, muhto dál álgá ođđa fitnodat buvttadit lávuid seamma namas.

Korte nyheter

 • Dokumentar om Yanomami-urfolket har verdenspremiere

  Denne helgen har urfolksdokumentaren «The Falling Sky» av Eryk Rocha og Gabriela Carneiro da Cunha om Yanomami-urfolket verdenspremiere under Directors’ Fortnight på filmfestivalen i Cannes.

  Dokumentaren handler om Davi Kopenawa, en sjaman og leder av Yanomami-folket i Amazonas.

  Han er også en av verdens mest kjente talsmenn for urfolks rolle i opprettholdelsen av biomangfold og klimatisk balanse globalt.

  Filmen er inspirert av boken av samme navn utgitt i 2010, skrevet av Kopenawa og den franske antropologen Bruce Albert.

  Rocha og da Cunha dokumenterer kampen til 30.000 yanomamier i Brasil.

  Deres territorium i regnskogen har de siste årene blitt invadert av rundt 20 000 gullgravere, noe som har ført til vold, kvikksølvforurensing av vann, avskoging og spredning av en rekke smittsomme sykdommer blant yanomamiene, som i alt truer deres eksistens.

 • Čoaskaseamos miessemánnu Chiles 74 jahkái

  Eahpedábálaš čakčabuolaš lea leavvan osiin Mátta-Amerihkás.

  Chiles lea registrerejuvvon čoaskaseamos miessemánu-temperatuvrrat 74 jahkái.

  Oaivegávpogis Santiagos ja miehtá rittu leat temperatuvrrat njiedjan lahka jiekŋondási.

  Riikka meteorologalaš instituhtta dieđiha, ahte vuollegis temperatuvrra leat dagahan miessemánu čoaskaseapmosin mii lea registrerejuvvon jagi 1950 rájes.

  Doppe leat eahpedábálaš polára áimmut, mat leat leavvan davás Antarktisas máttaamerihkálaš guovlluide. Dát lea dagahan buolašbáru Chiles.

  Les på norsk

  Utsikt over Santiago, hovedstaden i Chile. I forgrunnen er det noen trær. Midt i bildet er det høyhus, og i bakgrunnen er det fjelltopper med snø på.
  Foto: Sverre Lilleeng / NRK
 • Molleš Birehii kulturbálkkašupmi

  Molleš Biret dahje Berit Alette Eriksen Anti oaččui odne Kárášjoga kulturbálkkašumi.

  Bálkkašupmi juhkkui miessemánu 17. beaivve ávvudeami oktavuođas.

  Molleš Biret lea eallinagi gaskkustan ja ovddidan sámi duoji, giela ja sámi árvvuid. Son lea čájehan beroštumi duodjái, gillii ja kultuvrii barggus bokte ja kristtalaš bargguid bokte.

  Son lea earret eará bargan girkodulkan ja dulkan kristtalaš čoahkkimiin.

  Kárášjoga kulturbálkkašupmái gullá 10.000 ruvdnosaš ruhtasupmi.

  Molleš Biret - Berit Alette Anti
  Foto: Ann Marita Eriksen / NRK