Vedtatt å si opp rådmannen

Formannskapet i Karasjok har i møte 16. februar enstemmig vedtatt å si opp rådmann Elfrid Boine med hjemmel i kommuneloven § 13. Karasjok kommune har den siste tiden opplevd at en rekke ledere har sagt opp og rådmannen kunne i møtet i dag ikke svare tilfredsstillende på hvorfor situasjonen har oppstått og hvordan den kan løses. Rådmannen som øverste administrative leder i kommunen må ta ansvar for situasjonen som har oppstått. Det skriver varadordfører i Karasjok, John Nystad.