Utfordrer gamle tenkemåter i nytt teaterstykke

Når Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš nå setter opp Sven Henriksens stykke «Hevn», så er det gamle tenkemåter som blir utfordret, fortalt i rammen av konflikten som oppstår i et lokalsamfunn når mineralindustrien gjør sitt inntog.

De som står bak teaterstykket Hevn

De som står bak teaterstykket Hevn

Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš

7. oktober viser Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš for første gang det nyskrevne stykket til Sven Henriksen som har fått navnet «Hevn», «Mávssaheapmi» på samisk.

I stykket blir gamle synsmåter sett nærmere på og det i lyset av konflikter som dukker opp med mineralindustriens inntog i Sápmi.

Sven Henriksen

Manusforfatter Sven Henriksen

Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš

– Et innlegg i den dagsaktuelle debatten

Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem, og forfatter Sven Henriksen utfordrer tilskuerne til selv å tenke; Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene?

– Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturressurser. Jeg har prøvd å vise det «lille» mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer, uttaler Henriksen.

Han er også selv skuespiller i forestillingen.

Musikkforestilling

Teatersjef på teateret Rolf Degerlund har regien i stykket. “Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med nykomponert musikk av Roger Ludvigsen. Espen Høgmo, framfører livemusikk under forestillingen. Scenograf er Jan Öqvist og Hilde Skancke Pedersen er kostymedesigner.

Andre skuespillere i forestillingen er Beaivváš-debutanten Anja Saiva Bongo Bjørnstad, og videre, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari og Ingá Márjá Sarre.

Forestillingen vil besøke flere steder i Sápmi, både på norsk, finsk og svensk side. Det hele starter i Guovdageaidnu den 7. oktober og siste forestilling går i Oslo, på Det Norske Teatret, i midten av november.