Hopp til innhold

Utfordrer gamle tenkemåter i nytt teaterstykke

Når Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš nå setter opp Sven Henriksens stykke «Hevn», så er det gamle tenkemåter som blir utfordret, fortalt i rammen av konflikten som oppstår i et lokalsamfunn når mineralindustrien gjør sitt inntog.

De som står bak teaterstykket Hevn

De som står bak teaterstykket Hevn

Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš

7. oktober viser Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš for første gang det nyskrevne stykket til Sven Henriksen som har fått navnet «Hevn», «Mávssaheapmi» på samisk.

I stykket blir gamle synsmåter sett nærmere på og det i lyset av konflikter som dukker opp med mineralindustriens inntog i Sápmi.

Sven Henriksen

Manusforfatter Sven Henriksen

Foto: Aslak Mikal Mienna/Beaivváš

– Et innlegg i den dagsaktuelle debatten

Etablerte tankesett og oppfatninger blir utfordret i møte med den nye tiden; hva er riktig og hva er galt? Nye valg tvinger seg frem, og forfatter Sven Henriksen utfordrer tilskuerne til selv å tenke; Hvilke valg kan man ta? Hva er konsekvensene?

– Det finnes ingen enkle svar på konflikter som omhandler urfolk og naturressurser. Jeg har prøvd å vise det «lille» mennesket som rammes av en konflikt når levebrødet står i fare for å bli tatt fra det, samtidig som jeg utfordrer gammelt tankegods som kan hindre en kultur i å utvikle seg. For om en kultur blir statisk vil den dø ut. Teksten er skrevet med stor kjærlighet til den samiske kulturen, men er også et innlegg i den dagsaktuell debatt om storsamfunnets press mot en av verdens mest sårbare næringer, uttaler Henriksen.

Han er også selv skuespiller i forestillingen.

Musikkforestilling

Teatersjef på teateret Rolf Degerlund har regien i stykket. “Hevn” er en musikalsk teaterforestilling med nykomponert musikk av Roger Ludvigsen. Espen Høgmo, framfører livemusikk under forestillingen. Scenograf er Jan Öqvist og Hilde Skancke Pedersen er kostymedesigner.

Andre skuespillere i forestillingen er Beaivváš-debutanten Anja Saiva Bongo Bjørnstad, og videre, Egil Keskitalo, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Mary Sarre, Anitta Suikkari og Ingá Márjá Sarre.

Forestillingen vil besøke flere steder i Sápmi, både på norsk, finsk og svensk side. Det hele starter i Guovdageaidnu den 7. oktober og siste forestilling går i Oslo, på Det Norske Teatret, i midten av november.

Korte nyheter

 • Ola Ødegaard lea vádjolan

  Almmái gii earret eará doarjjui sápmelaš internáhttamánáid lea vádjolan.

  Ola Ødegaard šattai 81 jagi boarisin.

  Jagis 1993 álggahii son Rettferd for taperne vuođđudusa, man mihttomearri lei veahkehit ovttaskasolbmuid.

  Ødegaard barggai earret eará dainna, ahte skáhppot buhtadusa mánáidruoktumánáide, eará joavkkuide ja ovttaskasolbmuide geat leat gillán illásteami ja doaruheami.

  Son oaččui Gonagasa golle ánsumedálja jagis 2005, John Ingolf Alvheim gudnebálkkašumi jagis 2007 ja Velferdsprisen 2012 barggus ovddas.

  Ola Ødegaard
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Wulff: – En historisk skamplett for Porsanger kommune

  Ságats sjefredaktør Geir Wulff er ikke nådig i sin kritikk av Porsanger kommunestyres vedtak om oppstart av planprosess for områderegulering av Skarvberget vindkraftverk.

  – Flertallsvedtaket i kommunestyret er en historisk skamplett for Porsanger kommune, skriver Wulff i sin lederartikkel.

  Sjefredaktøren mener at kommunens behandling så langt fremstår ikke bare som forsettlig lovbrudd, men som psykisk vold mot en gruppe personer som har legalt krav på å bli ivaretatt.

  – Menneskene i Skuohtanjárgga siida og i Smørfjord har all grunn til å føle det som om helvetets forgård nå er åpna mot dem. Med mindre noen i kommunestyret tar til fornuft, står disse foran en svært ressurskrevende årelang kamp som i verste fall kan ende med total utslettelse for dem, mener Wulff.

  Wulff påpeker at i den gjeldende arealplanen er det aktuelle området på Sieidi/Skarvberget utlagt som LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift) med forbud mot bygg og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.

  Geir Wulff
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Mange reinbeitedistrikter rammet av beitekrise

  Disse distriktene er rammet av beitekrise:

  Vest-Finnmark

  Hele 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat

  Deler av 40 Orda

  Deler av 28 Cuokcavuotna

  Deler av 32 Silvvetnjárga

  Deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda

  Deler av 33 Spalca

  Deler av 34 Ábborašša

  Hele 39 Árdni/Gávvir

  27 Joahkonjárga

  28 Cuokcavuotna

  33T Ittunjárga i Čearru (Guovdajohtolat)

  30B Guovdajohtolat

  Hele vinterbeiteområdene i 21 Gearretnjárga (30C Nuorttabealli)

  Hele vinterbeiteområdene til Sara/Lango siidaen i 22 Fiettar (30C Nuorttabealli)

  Øst-Finnmark

  Beitesituasjonen er krevende i til sammen ni områder
  Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

  Troms

  Sállir / Kvaløy

  Stuoranjárga / Mauken

  Stállonjárga / Hjerttind

  Uhcanjárga / Altevatn

  Fagerfjell

  Nordland

  Frostisen reinbeitedistrikt

  Skjomen reinbeitedistrikt

  Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

  Beitekrise
  Foto: Ronald Pulk