Hopp til innhold

Undertegnet avtale om felles grense

Russland og Finland er blitt enige om å innføre midlertidige restriksjoner ved to arktiske grenseoverganger.

Raja-Jooseppi, Rádje-Jovsset

Kun finner, russere, hviterussere og deres familiemedlemmer kan krysse grensen ved Salla og Raja-Jooseppi.

Foto: Yle Sápmi

Årsaken er en økende strøm av asylsøkere. Avtalen ble undertegnet av Russlands president Vladimir Putin og Finlands president Sauli Niinisto tirsdag, og gjelder for grenseovergangene Salla og Raja-Jooseppi.

Den slår fast at kun finner, russere, hviterussere og deres familiemedlemmer kan krysse grensen på disse stedene over en midlertidig periode på 180 dager.

– Formålet med restriksjonene er å forebygge organisert ulovlig innvandring. I tråd med EU-forpliktelsene har Finland som mål å forhindre at det oppstår nye ruter for ulovlig innvandring, opplyser kontoret til den finske presidenten i en pressemelding.

Korte nyheter

 • Reindriftsmillionær konkurs

  Millionær Thor Aage Pedersen sitt selskap «Brunbjørn as» ble denne uken slått konkurs av eierne. Pedersen har bygget sin formue på slakt av rein i Finnmark.

  Pedersen har flere økonomiske utfordringer. Skatteetaten har tatt pant i en leilighet i Sandvika tilsvarende 7,6 millioner kroner.

  Pedersen har lagt ut leiligheten i Sandvika og en Bugatti sportsbil til 40 millioner kroner ut for salg.

  Brunbjørn hadde i 2021 40 ansatte, som nå mister jobben. Selskapet hadde i 2021 en omsetning på 204 millioner kroner, et resultat før skatt på nesten 16 millioner kroner og eiendeler for 75 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

  Pedersen har bygget sin formue gjennom sitt slakteri for rein i Tana.

  Thor-Aage Pedersen
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK