Hopp til innhold

Uenig: «Kaos» på Sametinget eller ikke?

En politisk bombe gikk av under Arbeiderpartiets nominasjonsmøte når sametingspresidenten meldte fra at hun går av i plenumsmøtet i mars. Nå hevder sametingsråd Inger Eline Eriksen at alt er under kontroll.

BILDEMONTASJE: Aili Keskitalo og Inger Eline Eriksen

BILDEMONTASJE: Aili Keskitalo (til venstre) venter på å få klarhet i situasjonen. Mens Inger Eline Eriksen (til høyre) mener det ikke er noe kaos.

Foto: NRK

– Slik jeg ser det er det ikke noe kaos.

Dette sier en av de fire som er i sametingsrådet, Inger Eline Eriksen til NRK Sápmi. Hun har allerede akseptert nåværende presidents, Vibeke Larsen, sin fratredelse. Istedenfor å henge med hodet ser Eriksen nå fremover til neste plenumsmøte.

– Under neste møte kommer det til å bli ordnet opp i disse problemene. Nå har vi tid til å tenke hvordan vi skal løse dette og høre hva andre partier tenker.

Klarhet

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund, NSR) sitter nå på sidelinjen og skuer over det politiske landskapet. Og i landskapet ser hun kun strenger som er viklet sammen.

Det Keskitalo nå søker etter er klarhet i en innviklet, og til tider betent sak.

– Jeg forventer at de som har tatt makten fra oss (red.anm. Arbeiderpartiet, Árja og Høyre) legger frem hvordan situasjonen er. Er det grunn til at de skal fortsette å styre, og er det slik at de har en president som er klar for å ta over?

Sametingets rådsmedlem Eriksen sier at det å styre på Sametinget har vært en del av planen siden valget. Men dersom hun og Árja ikke får de slik de vil ha det så kan det nok en gang bli kastet mørke skyer over samenes folkevalgte forsamling.

– Det er tydelig at det må være flertall i plenumsmøtet for hvem som skal styre. Det er mange som støttet mistilliten mot NSR-rådet. Jeg ser mørkt på det at NSR skal styre alene, sier Eriksen.

Overrasket

NSRs presidentkandidat, Keskitalo, har som sagt bivånet kaoset i roligere omgivelser. Når det ble klart at nåværende sametingspresident, Vibeke Larsen, trekker seg fra presidentvervet ble Keskitalo overrasket.

Vibeke Larsen

TREKKER SEG: Her er Vibeke Larsen på talerstolen under gårsdagens ekstraordinære nominasjonsmøte i Lakselv 28.01.2017.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det var en ganske overraskende beskjed, spesielt for oss som ikke er i Ap. Deres medlemmer kan ha vært informert om dette, men dette var ikke ventet.

Slik som tingenes tilstand er per dags dato så fikk Vibeke Larsen være Sápmis mektigste person i fire måneder. En slik kort periode er slett ikke vanlig mener Keskitalo.

– Siden hun kun har virket som sametingspresident i noen uker så vil jeg si at det er uvanlig.

 • Mer om denne saken kan du høre i morgendagens Buorre Iđit Sápmi som starter klokken 07:00.

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira