Hopp til innhold

Truer med boikott

– Jeg boikotter gjerne Rica, for jeg synes det er en såpass viktig sak, sier ordfører  i Kautokeino, Klemet Erland Hætta.  Han mener at Rica-kjeden har stjålet Sápmi fra det samiske folket, sier han. 

Ordfører Hætta
Foto: Marit Elin Kemi

– Dårlig gjort, sier Kautokeino-ordfører Hætta om bruken av "Sápmi".

Han sikter til Rica-kjedens bruk av begrepet i markedsføringen av reiselivsprodukter. Rica eier "Sápmi AS" i Karasjok. 

– Selskapet har stjålet navnet til området til et helt folk.

GULDAL: - Sapmi lea suoladuvvon

– Et selskap har i bruk Sápmi-navnet. Jeg synes det er uheldig at private bedrifter gjør dette. Slik stjeler de hele det samiske området og dets navn. Derfor kan man ikke bruke offentlige midler til å markedsføre et enkelt selskap, sier Hætta.

– Må gi slipp på navnet

Nå mener kautokeinoordføreren at Rica-kjeden må gi slipp på Sápmi-navnet.

– Skjer ikke det kan Sametinget for eksempel gjøre noe konkret. Sametinget kan si; endrer ikke dere navnebruken, så vil vi kjøpe tjenester fra andre selskap. Vi kan ikke bruke selskapet deres så lenge dere ikke følger ønsket til det samiske folket, sier Hætta til NRK Sámi Radio.

Sametinget bruker årlig 1,4 millioner kroner på overnattinger i Rica hoteller.

Sápmi Park i Karasjok

Sápmi Park i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Oppfordrer til boikott

Hætta håper Rica følger samvittigheten slik at det blir unødvendig å ta i bruk andre midler for å få selskapet til å bytte navn, som boikott. 

– Men jeg boikotter gjerne Rica, for jeg synes det er en såpass viktig sak. Jeg oppfordrer også andre som ikke liker dette om å gjøre det samme. Av og til må man vise avsky, og denne saken er såpass viktig at man må gjøre det.

Hætta er også sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR). Nå håper han saken blir tatt opp i tinget.

– Navnetyveri

Ordføreren synes ikke det er rart Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland".

– Hvis man bruker "Sápmi" vil folk i utlandet som for eksempel søker det på nettet, få treff på private selskap og ikke om området vedkommende søker informasjon om.

Hætta er også sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR). Nå håper han saken blir tatt opp i tinget.

– Sametinget må på banen for å få aksjeselskap til å slutte med denne praksisen.

Ingen tilbakekjøp

Klemet Erland Hætta synes ikke Sametinget bør kjøpe tilbake Sápmi-navnet.

– Dersom et selskap har tjent penger på noe de ikke skulle ha tjent penger på, har et snev av samvittighet overfor det samiske folket, må de finne et annet navn på produktet. Derfor er mitt råd til selskapet: Skift navn. Slik kan det samiske folket selv ta tilbake Sápmi og selv ta i bruk navnet i markedsføringen, sier han.

– Må løse slike saker

Regionsdirektør i Rica Hotels Finnmark, Knut Sigurd Pettersen, går ikke med på at de har stjålet Sápmi fra det samiske folket.

Han håper at dette ikke ender med boikott.

– Vi må klare å løse sånne type ting i lag.

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård