Hopp til innhold

Truer med boikott

– Jeg boikotter gjerne Rica, for jeg synes det er en såpass viktig sak, sier ordfører  i Kautokeino, Klemet Erland Hætta.  Han mener at Rica-kjeden har stjålet Sápmi fra det samiske folket, sier han. 

Ordfører Hætta
Foto: Marit Elin Kemi

– Dårlig gjort, sier Kautokeino-ordfører Hætta om bruken av "Sápmi".

Han sikter til Rica-kjedens bruk av begrepet i markedsføringen av reiselivsprodukter. Rica eier "Sápmi AS" i Karasjok. 

– Selskapet har stjålet navnet til området til et helt folk.

GULDAL: - Sapmi lea suoladuvvon

– Et selskap har i bruk Sápmi-navnet. Jeg synes det er uheldig at private bedrifter gjør dette. Slik stjeler de hele det samiske området og dets navn. Derfor kan man ikke bruke offentlige midler til å markedsføre et enkelt selskap, sier Hætta.

– Må gi slipp på navnet

Nå mener kautokeinoordføreren at Rica-kjeden må gi slipp på Sápmi-navnet.

– Skjer ikke det kan Sametinget for eksempel gjøre noe konkret. Sametinget kan si; endrer ikke dere navnebruken, så vil vi kjøpe tjenester fra andre selskap. Vi kan ikke bruke selskapet deres så lenge dere ikke følger ønsket til det samiske folket, sier Hætta til NRK Sámi Radio.

Sametinget bruker årlig 1,4 millioner kroner på overnattinger i Rica hoteller.

Sápmi Park i Karasjok

Sápmi Park i Karasjok.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Oppfordrer til boikott

Hætta håper Rica følger samvittigheten slik at det blir unødvendig å ta i bruk andre midler for å få selskapet til å bytte navn, som boikott. 

– Men jeg boikotter gjerne Rica, for jeg synes det er en såpass viktig sak. Jeg oppfordrer også andre som ikke liker dette om å gjøre det samme. Av og til må man vise avsky, og denne saken er såpass viktig at man må gjøre det.

Hætta er også sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR). Nå håper han saken blir tatt opp i tinget.

– Navnetyveri

Ordføreren synes ikke det er rart Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland".

– Hvis man bruker "Sápmi" vil folk i utlandet som for eksempel søker det på nettet, få treff på private selskap og ikke om området vedkommende søker informasjon om.

Hætta er også sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR). Nå håper han saken blir tatt opp i tinget.

– Sametinget må på banen for å få aksjeselskap til å slutte med denne praksisen.

Ingen tilbakekjøp

Klemet Erland Hætta synes ikke Sametinget bør kjøpe tilbake Sápmi-navnet.

– Dersom et selskap har tjent penger på noe de ikke skulle ha tjent penger på, har et snev av samvittighet overfor det samiske folket, må de finne et annet navn på produktet. Derfor er mitt råd til selskapet: Skift navn. Slik kan det samiske folket selv ta tilbake Sápmi og selv ta i bruk navnet i markedsføringen, sier han.

– Må løse slike saker

Regionsdirektør i Rica Hotels Finnmark, Knut Sigurd Pettersen, går ikke med på at de har stjålet Sápmi fra det samiske folket.

Han håper at dette ikke ender med boikott.

– Vi må klare å løse sånne type ting i lag.

Korte nyheter

 • Iskkus: Ruoŧabeale sámiin buorre dearvvašvuohta

  Badjel 70 proseantta ruoŧabeale sámiin oaivvildit ahte sis lea buorre dahje hui buorre dearvvašvuohta.

  Dan čájeha Ruoŧa vuosttaš našuvnnalaš álbmotdearvvašvuođa iskkus mii almmuhuvvui maŋŋebárgga, dieđiha SVT Sápmi.

  – Jus buohtastahttá eará álgoálbmogiin, de vedjet sámit ollu buoret, dadjá psykologa ja dutki Jon Petter Stoor.

  Iskkus čájeha ahte eanaš sámit vedjet buorebut sihke fysalaččat ja psyhkalaččat, vaikko sullii 20 proseantta sis leat vásihan vealaheami maŋimuš golbma mánu.

  Iskkus čájeha maid ahte:
  * Sámit leat veahá buoiddibut go earát
  * Sámiin lea eanet varra gorudiin go earáin
  * Measta duppalgeardde eanet sámiin lea ástmá go buohtastahttá eará álbmogiin
  * Sámiin leat eambbo allergiijat go earáin

  – Go lea sáhka fysalaš dearvvašvuođas, de manná veahá heajubut guvlui. Psyhkalaš dearvvašvuođas manná fas buori guvlui, dadjá Stoor.

 • Cuiggoda Kanáda olmmošvuoigatvuođaid dili

  Amnesty International cuiggoda Kanáda álgoálbmotvuoigatvuođaid dieđuid, go almmustahttá iežas ođđaseamos jahkásaš analysa olmmošvuoigatvuođaid dilis miehtá máilmmi.

  Raporttas, mii almmuhuvvui vuossárgga, vuorjašuvvá Nobel-ráfibálkkašumi vuoiti organisašuvdna dainna go álgoálbmogat Kanádas ain gillájit bággolonisteami, resursaávkkástallama vaikko eai leat mieđihan dasa, eahpedásseárvvu, vuogádatlaš vealaheami ja duolbmama stáhta eales.

  Dan čállá CBC News.

  Amnesty vuorjašuvvá earret eará, ja erenomážit das go Kanáda dahká Wet’suwet’en- miellahtuid vearredahkkiin, go eai dohkket Coastal Gaslink-bohcci, 14,5 miljárdda dollára árvosaš prošeakta mii sirdá luonddugássa Brihttalaš Columbia davvenuorta beale eksportarusttegii mii lea rittus, čállá CBC.

  CBC News ii leat fidnen kommentáraid Crown-Indigenous Relations ja Northern Affairs Canada ovddasvástideddjiiguin.

 • Bevilger penger til blant annet et nytt samisk dataspill

  Sametingsrådet har bevilget penger til disse tre språkutviklingstiltakene:

  * 300.000 kroner til oversettelse av Det gamle testamentet til lulesamisk

  * 300.000 kroner til oversettelse av dataspill til nordsamisk

  * 102.700 kroner til studiereise for studenter ved UiT Norges arktiske universitet.

  Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – De samiske språkene er ikke så synlige i samfunnet på digitale arenaer hvor barn og unge er. Det er viktig for språkenes fremtidige status at programmer, spill og applikasjoner er tilgjengelige på samiske språk. Derfor ønsker sametingsrådet å støtte slike prosjekter, sier medlem i sametingsrådet Mikkel Eskil Mikkelsen.