Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin:

 • Stuorradiggi ii čuovvulan láhkarievdadusevttohusa mii váikkuhivčče boahttevaš bieggafápmohuksemiidda

  Stuorradikki eanetlohku ii čuovvulan evttohusa dáhttut ráđđehusa rievdadit dálá ortnega mii addá fitnodagaide lobi huksegoahtit boazodoalloeatnamiin, ovdalgo ášši lea riekteásahusain loahpalaččat čielggaduvvon.

  Rukses bellodat, Ruonábellodat (MDG) ja Sosialisttalaš gurutbellodat dat ledje ovddidan evttohusa, eastadan dihte lasi Fovse-áššiid.

  Go áššis jienastedje otne, de dorjo evttohusa dušše dat bellodagat mat ovddidedje evttohusa, 15 jiena 86 jiena vuostá.

  Stuorradikki digaštallamis áššis logai Oljo- ja energiijaministtar, Terje Aasland, dálá ortnega doaibmat bures.

  – Ortnet mii dál lea ekspropriašuvnnaid oktavuođas, gos lea vejolaš addit huksenlobi ovdalgo ášši lea ollásit čielggaduvvon, lea máŋgalogi jagi doaibman bures. Dát sihkkarastá buorre jođu stuorát huksemiin mat leat dehálačča servvodahkii, logai Aasland.

  Láhkarievdadus guoská plána- ja huksenláhkii ja ulbmil rievdadusain lea addit gielddaide Norggas eanet iešmearrideami bieggafápmu huksemiin Norggas.

  Finnmárkulaš ja bargiidbellodaga stuorradiggeáirras Marianne Sivertsen Næss logai iežas sáhkavuorus ahte dáinna láhkarievdadusain lea dehálaš ja vejolaš eastadit lasi Fovse-áššiid.

  Son deattuhii ahte gielddat maid leat geatnegahtton váldit vuhtii boazodoalu beroštumiid jos ođđa bieggafápmu-industriija áigot ásahit guovlluin gos maid lea boazodoallu.

  Stortinget
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK