Hopp til innhold

Tinejit eanemusat

Finnmárkku jođiheaddjit tinejit eanemusat Davvin. Finnmárku lea guoktenuppelogádin Norggas jođiheaddjibálkkáid dáfus. Fylkka jođiheaddjit tinejit gaskamearalaččat badjelaš 600 000 kruvnnu jahkái, ja dat lea eambbo go bargoskihpárat sihke Nordlánddas ja Romssas. Nu dieđihuvvo preassadieđáhusas. Norsk Ledelsesbarometer 2016 čájeha dan, ja badjel 3100 gaskajođiheaddji jearahallojedje.

Korte nyheter

 • Grensen stenges for russiske turister

  Regjeringen strammer inn reisemulighetene for russere. Nå skal kun russiske borgere med helt spesielle behov få slippe inn i Norge.

  Endringen innebærer at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av reglene. De nye reglene trer i kraft fra og med 29. mai.

  – Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

 • Kan bli utestengt om man ikke levere inn fangstoppgave

  Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) melder på sosiale medier at det er gjort noen endringer i regelverket på fiskekortene som gjelder fra 1. juni til 23. juni i Altaelva.

  Det er innført gebyr dersom fiskekortkjøpere ikke leverer inn fangstoppgave etter at fisket er over. Dersom oppgaven ikke er levert inn, vil kortkjøper bli utestengt fra all fiske i elva i ettertid.

  – Har man kjøpt fiskekort, så må det leveres inn fangstoppgave selv om man ikke har fått fisk, eller har fisket, skriver ALI på Facebook.

  Altaelva
  Foto: Sunniva Sollied Møller / NRK
 • Statsforvalteren vil sanksjonere mot Per Kitti

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark har skrevet et brev til reineier Per Lars Kitti (76), der han gjøres oppmerksom på at han ikke har lov til å fôre reinen sin på sin egen eiendom.

  Kittis eiendom er midt i et boligfelt på Kvaløya i Tromsø. Før var det villmark her. Kittis lille hus var det første og lenge eneste i dette området.

  Senere har kommunen regulert det til boligstrøk.

  «Vi har slått fast at din eiendom er definert som innmark jf. definisjon i friluftslovens § 1a. Dette innebærer at fôring av dyr på eiendommen vil være å regne som et brudd på reindriftsloven.», skriver Statsforvalteren.

  Statsforvalteren skriver videre at dersom det rapporteres om fôring på eiendommen vil det komme sanksjoner, tvangstiltak og trolig også tvangsmulkt, skriver avisa Ságat.

  Professor i rettsvitenskap ved UiT, Øyvind Ravna, sier at statsforvalteren ikke har hjemmel til å forby fôring av rein på egen eiendom.

  – Jeg ser at lovgrunnlaget mangler i rapporten, påpeker Ravna overfor Ságat.

  Per Lars Kitti
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK