Hopp til innhold

Derfor vil nynorskforening bruke samisk

I tillegg til det norske navnet har laget nå bestemt seg for å gi mållaget to nye navn.

Marta Nagel-Alne

Leder for Studentmållaget i Bergen Marta Nagel-Alne synes det er veldig kult at lulesamene har et eget navn på Bergen.

Foto: Fredrik Hope

– Vi har vedtatt det lulesamiske navnet Biergunstudentaj ådådárogiellasiebrre og det kvenske navnet Perunan studenttikielijoukko, opplyser leder for Studentmållaget i Bergen Marta Nagel-Alne.

Lulesamisk lite promotert

Hun synes det er veldig kult at lulesamene har et eget navn på Bergen, og derfor ønsker mållaget å promotere det lulesamiske navnet Biergun.

– I tillegg synes vi at det lulesamiske navnet Biergun er et fint navn, og dermed gikk vi for det.

Mållaget ville forholde seg til ett navn på samisk, og en av flere grunnene til at valget falt på lulesamisk er at det språket blir lite promotert ellers i samfunnet, forteller lederen for mållaget.

– Og så er det kjekt å ha et språk som har en viss link til Bergen. Selv om samisk og kvensk ikke har blitt brukt mye i Bergen, har byen alltid vært et viktig handelsted for varer i fra nord.

Oppfordrer andre organisasjoner

Laget ble inspirert av andre til å ha navn på flere språk, opplyser Nagel-Alne.

– Natur og ungdom, Senterungdommen, Grønn ungdom og et par til har allerede valgt samiske navn, og det er litt av bakgrunnen til at også vi fikk lyst å gjøre det.

Studentmållaget i Bergen, som ønsker å synliggjøre det rike mangfoldet av språk som man har i Norge, gir seg ikke ved at laget nå har fått samiske og kvenske navn.

– Vi kommer til å jobbe for at Norsk Målungdom sentralt skal få navn på både samisk og kvensk.

Hun oppfordrer nå andre organisasjoner om å gjøre det samme som mållaget nå har gjort.

– Det er en viktig ting i landet vårt at vi har så pass mange språk, og det er mange brukere av nynorsk og andre språk. Det er ikke sånn at man har bare ett språk som alle bruker, og det synes vi er viktig å tydeliggjøre.

Korte nyheter

 • Rektor heaitá virggistis beaivvát ala

  Mathis Persen Bongo heaitá beaivvát ala Sámi joatkka ja boazodoalloskuvlla rektorin, čállá iFinnmark (máksu gáibiduvvo).

  Skuvlla stivrrajođiheaddji, Guri Adelsten Iversen, duođašta eretcealkima áviisii.

  Son lohká persovnnalaš ákkaid ja ahte eretcealkin lea boahtán čálalaččat.

  NRK lea njukčamánus muitala ráfehisvuođas skuvlla bargiid gaskkas, geat eai leat duhtavaččat bargobirrasiin.

  Oahpahusdirektoráhtta lea dán oktavuođas kártemin skuvlla dárbbuid ja geahččaleamen buoredit bargobirrasa.

  Mathis Persen Bongo
  Foto: Roger Manndal, NRK
 • SNO: – Det var gaupe som drepte ni rein

  Rovdyransvarlig ved Statens naturoppsyn (SNO), Magne Asheim, slår fast at det var gaupe som drepte ni rein på Laksefjordvidda i Lágesduottar reinbeitedistrikt.

  – Kadavrene var ikke så ferske. De var veldig oppspist. Vår ansatt undersøkte dem, og slår fast at det er gaupe som har drept reinsdyrene, sier Asheim.

  Forskjellige rovdyr har sin egen måte å drepe dyr på.

  – Det er lettere å finne ut dette når kadavrene er ferskere, men det var tydelige spor å se i nakkeskinnet. Der var det hull som passer med tannavstanden til gaupas kjeft, forklarer Asheim.

  Leder i reinbeitedistrikt 13 Lágesduottar, Máret Láilá Anti, opplyser at reinbeitedistriktet har store problemer med rovdyr.

  – På vinterbeitene har vi bjørn. På sommerbeitene har vi gaupe, ørn, havørn og jerv, forteller Anti.

  Loga sámegillii

  Gaupe drepte rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO
 • Albbas dat speajai ovcci bohcco

  Stáhta luonddubearrágeahču borespiire ovddasvástideaddji, Magne Asheim, lohká sii vissásit sáhttet dadjat ahte albbas dat speajai dan ovcci bohcco Lágesduoddara orohagas.

  – Ráppit eai lean nu varrasat. Dat ledje viehka olu borron. Min bargi iskkai daid, ja gávnnahii albbas dat lea goddán bohccuid, čilge Asheim.

  Iešguđet boraspiires lea iežas vuohki goddit ealliid.

  – Dán lea álkit gávnnahit go rábbi lea varas, muhto dás gávnnai min bargi dan mii lei báhcán čeavetnáhkis. Das gávnnai son ráiggiid mat heivejit albasa bátnegaskkain, čilge Asheim.

  Orohaga 13 Lágesduoddara jođiheaddji Máret Láilá Anti muitala, ahte sis leat váttisvuođat boraspiiriiguin sihke dálve- ja geasseorohagas.

  – Dálveorohagas leat guovžžat. Geasseorohagas leat albasat, goaskimat, mearragoaskimat ja geaŧkit, muitala Anti.

  Les på norsk

  Gaupe har drept rein på Laksefjordvidda
  Foto: Roger Brodin Rist / SNO