Derfor vil nynorskforening bruke samisk

I tillegg til det norske navnet har laget nå bestemt seg for å gi mållaget to nye navn.

Marta Nagel-Alne

Leder for Studentmållaget i Bergen Marta Nagel-Alne synes det er veldig kult at lulesamene har et eget navn på Bergen.

Foto: Fredrik Hope

– Vi har vedtatt det lulesamiske navnet Biergunstudentaj ådådárogiellasiebrre og det kvenske navnet Perunan studenttikielijoukko, opplyser leder for Studentmållaget i Bergen Marta Nagel-Alne.

Lulesamisk lite promotert

Hun synes det er veldig kult at lulesamene har et eget navn på Bergen, og derfor ønsker mållaget å promotere det lulesamiske navnet Biergun.

– I tillegg synes vi at det lulesamiske navnet Biergun er et fint navn, og dermed gikk vi for det.

Mållaget ville forholde seg til ett navn på samisk, og en av flere grunnene til at valget falt på lulesamisk er at det språket blir lite promotert ellers i samfunnet, forteller lederen for mållaget.

– Og så er det kjekt å ha et språk som har en viss link til Bergen. Selv om samisk og kvensk ikke har blitt brukt mye i Bergen, har byen alltid vært et viktig handelsted for varer i fra nord.

Oppfordrer andre organisasjoner

Laget ble inspirert av andre til å ha navn på flere språk, opplyser Nagel-Alne.

– Natur og ungdom, Senterungdommen, Grønn ungdom og et par til har allerede valgt samiske navn, og det er litt av bakgrunnen til at også vi fikk lyst å gjøre det.

Studentmållaget i Bergen, som ønsker å synliggjøre det rike mangfoldet av språk som man har i Norge, gir seg ikke ved at laget nå har fått samiske og kvenske navn.

– Vi kommer til å jobbe for at Norsk Målungdom sentralt skal få navn på både samisk og kvensk.

Hun oppfordrer nå andre organisasjoner om å gjøre det samme som mållaget nå har gjort.

– Det er en viktig ting i landet vårt at vi har så pass mange språk, og det er mange brukere av nynorsk og andre språk. Det er ikke sånn at man har bare ett språk som alle bruker, og det synes vi er viktig å tydeliggjøre.