Hopp til innhold

Strid om samiske vegnavn

Skånland kommune skal i dag vedta over 100 nye navn på kommunale veger, men ingen er på samisk. Flere reagerer på dette.

Skilt i Skånland

Flere stedsnavnskilt skal etter planen være både på samisk og norsk i Skånland. Også kommunale veger ønsker mange skiltet på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er viktig å vedta de norske stedsnavnene nå slik at blant annet ambulanser kan lagre disse på GPS og letter finner fram i kommunen, sier ordfører Einar Aune (H)

Et navneråd nedsatt av kommunen har vurdert gatenavn i Skånland og har foreslått 111 norske navn til kommunale veger. Dette forslaget er nå klart for endelig behandling i Kommunestyret.

– Samiske navn forsinker

Einar Aune

Einar Aune.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I ettertid har også Stedsnavnutvalget ved Várdobáiki samisk senter foreslått 45 kommunale vegnavn på samisk. Disse forslagene må blant annet også behandles av Sametinget. Derfor går Aune inn for å utsette behandlingen av samiske gatenavn.

– Hele prosessen med å få på plass nye norske gatenavn ute i distriktene vil stoppe opp dersom kommunen må ta hensyn til forslaget om samiske stedsnavn, fordi det da må en ny runde med høringer til sier ordfører Einar Aune (H).

Han mener at det ikke er noe i veien for å vedta de norske gatenavnene først, og senere behandle forslaget om samiske gatenavn i kommunen, og vedta tospråklig skilting.

Tolker loven ulikt

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I følge Stadnamnloven skal samiske stedsnavn som er i bruk i området også brukes av det offentlige. Leder i Hinnøy og omegn sameforening, Ann Mari Thomassen er blant de som mener at kommunen ikke bør kun ta stilling til de norske gatenavnsforslagene.

– Det er flere veger i kommunen som har samisknavn og som brukes i det dagelige, og derfor bør kommunen også se på de samiske gatenavnforslagene når denne saken behandles, sier Thomassen.

Hun mener at loven forplikter Skånland kommune å ta hensyn også til de samisk gatenavnene.

– Dersom kommunen utsetter behandlingen av de samiske gatenavnsforslagene, så bryter kommunen Stedsnavnloven, mener Thomassen.

Dette er ikke Aune enig i.

– Det er opp til kommunen selv å bestemme hvilke navn de setter på kommunale veger, mens reglene er anderledes når det er snakk om stedsnavn, sier Aune.

Vurderer utsettelse

I saksforberedelsene har også kommunens administrasjon påpekt at det vil være unaturlig å ha samiske gatenavn i Skånland. Dette reagerer Kommunestyrerepresentant i Paritet Rødt, Kjell Erland Pedersen på.

– Partiet Rødt går inn for at kommunestyret skal også se på forslaget om samiske gatenavn i kommunen, og Rødt kommer til å støtte alle de 45 forslåtte samiske vegnavnene, sier Pedersen.

Skånland Arbeiderparti vurderer å foreslå at det nedsettes et utvalg som ser på de samiske naveneforslagene.

– Vi har ikke bestemt oss for om vi skal be kommunestyret utsette hele saken til de samiske gatenavnene også er fullt ut avklart, sier kommunestyrerepresentant Brita Carina Hætta (AP).

Leder for Stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samiske senter, Gudmund Johnsen varsler at de kommer til å klage på kommunestyrets vedtak dersom kommunestyret velger å overse de samiskenavnene.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK