Hopp til innhold

Strid om samiske vegnavn

Skånland kommune skal i dag vedta over 100 nye navn på kommunale veger, men ingen er på samisk. Flere reagerer på dette.

Skilt i Skånland

Flere stedsnavnskilt skal etter planen være både på samisk og norsk i Skånland. Også kommunale veger ønsker mange skiltet på samisk.

Foto: Mathis Eira / NRK

– Det er viktig å vedta de norske stedsnavnene nå slik at blant annet ambulanser kan lagre disse på GPS og letter finner fram i kommunen, sier ordfører Einar Aune (H)

Et navneråd nedsatt av kommunen har vurdert gatenavn i Skånland og har foreslått 111 norske navn til kommunale veger. Dette forslaget er nå klart for endelig behandling i Kommunestyret.

– Samiske navn forsinker

Einar Aune

Einar Aune.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I ettertid har også Stedsnavnutvalget ved Várdobáiki samisk senter foreslått 45 kommunale vegnavn på samisk. Disse forslagene må blant annet også behandles av Sametinget. Derfor går Aune inn for å utsette behandlingen av samiske gatenavn.

– Hele prosessen med å få på plass nye norske gatenavn ute i distriktene vil stoppe opp dersom kommunen må ta hensyn til forslaget om samiske stedsnavn, fordi det da må en ny runde med høringer til sier ordfører Einar Aune (H).

Han mener at det ikke er noe i veien for å vedta de norske gatenavnene først, og senere behandle forslaget om samiske gatenavn i kommunen, og vedta tospråklig skilting.

Tolker loven ulikt

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I følge Stadnamnloven skal samiske stedsnavn som er i bruk i området også brukes av det offentlige. Leder i Hinnøy og omegn sameforening, Ann Mari Thomassen er blant de som mener at kommunen ikke bør kun ta stilling til de norske gatenavnsforslagene.

– Det er flere veger i kommunen som har samisknavn og som brukes i det dagelige, og derfor bør kommunen også se på de samiske gatenavnforslagene når denne saken behandles, sier Thomassen.

Hun mener at loven forplikter Skånland kommune å ta hensyn også til de samisk gatenavnene.

– Dersom kommunen utsetter behandlingen av de samiske gatenavnsforslagene, så bryter kommunen Stedsnavnloven, mener Thomassen.

Dette er ikke Aune enig i.

– Det er opp til kommunen selv å bestemme hvilke navn de setter på kommunale veger, mens reglene er anderledes når det er snakk om stedsnavn, sier Aune.

Vurderer utsettelse

I saksforberedelsene har også kommunens administrasjon påpekt at det vil være unaturlig å ha samiske gatenavn i Skånland. Dette reagerer Kommunestyrerepresentant i Paritet Rødt, Kjell Erland Pedersen på.

– Partiet Rødt går inn for at kommunestyret skal også se på forslaget om samiske gatenavn i kommunen, og Rødt kommer til å støtte alle de 45 forslåtte samiske vegnavnene, sier Pedersen.

Skånland Arbeiderparti vurderer å foreslå at det nedsettes et utvalg som ser på de samiske naveneforslagene.

– Vi har ikke bestemt oss for om vi skal be kommunestyret utsette hele saken til de samiske gatenavnene også er fullt ut avklart, sier kommunestyrerepresentant Brita Carina Hætta (AP).

Leder for Stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samiske senter, Gudmund Johnsen varsler at de kommer til å klage på kommunestyrets vedtak dersom kommunestyret velger å overse de samiskenavnene.

Korte nyheter

 • Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fulgt med og avslørt det de mener er et nettverk av ungdommer som har kommunisert i grupper på internett, og spredd blant annet høyreekstreme ytringer og propaganda.

  Enkelte av ungdommene skal ha oppfordret til drap på homofile og terror. Noen av dem er så unge som 12 år.

  Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, sier til NRK at funnene er så urovekkende og alvorlige at de valgte å slå til i en koordinert aksjon torsdag.

  Mellom 15 og 20 mindreårige i hele landet ble oppsøkt i morgentimene, i samtlige politidistrikter. Hensikten til PST var å snakke med dem og foreldrene, før de gikk på skole og jobb.

  PST unge terror

  Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte torsdag morgen, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile. – Urovekkende, sier justisministeren.

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Les på norsk: Nordkalottfolket ber om gransking

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK