Er det nødvendig med strategisk oppvekstplan?

Kåfjord kommune starter arbeidet med å utvikle en strategisk oppvekstplan i forbindelse med FNs barnekonvensjon sitt 25-årsjubileum. Er dette nødvendig spør ungdommene.

Strategisk oppvekstplan i Kåfjord

Både ungdommer og fungerende ordfører er enig om at de har startet et viktig arbeid med å utvikle et strategisk oppvekstplan for Kåfjord.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Kåfjord kommune avholdt sitt første møte med ungdomsrådet, elevrådene i de tre grunnskolene, ansatte og ordfører i går.

Meget viktig arbeid

Leder i Kåfjord ungdomsråd, Jonas Vatne

Ungdommene har mange ønsker og vi håper kommunen tar deres ønsker alvorlig, sier leder i Kåfjord ungdomsråd, Jonas Vatne.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Både tidligere Kåfjord ungdom og de som nå går på ungdomsskole er stolt av å være Kåfjording. Elevrådene i de tre skolene i Kåfjord og leder i Kåfjord ungdomsråd, Jonas Vatne sier at dette arbeidet er viktig, det handler om barns og ungdommenes trivsel.

Svein Leiros

Vi vil gjøre alt for at en slik plan skal realiseres, dette handler om de som skal overta kommunen etter oss, sier fungerende ordfører, Svein Leiros.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Fungerende ordfører i Kåfjord, Svein Leiros er enig med ungdommene om å utvikle en strategisk oppvekstplan. I 2011 ble Kåfjord utvalgt som den beste kommunen i Norge for barn og ungdom, og dette skal vi videreføre, sier Leiros.

Godt tilbud i Kåfjord

Pål Vegard Eriksen

Pål Vegard Eriksen (24) undrer på om det er nødvendig med en slik oppvekstplan når ungdommene er stolte av å være fra Kåfjord.

Foto: Picasa / Privat

Pål Vegard Eriksen (24) sier at han har hatt en generell god oppvekst i Kåfjord kommune, men at det er vanskelig å huske tilbake, for som barn bet man seg kanskje ikke merke i alt. Det er selvsagt noe man kan utsette på, men det har ingen betydning.

Eriksen som nå bor i Tromsø, sier at kanskje det er vår generasjons foreldre som burde fått dette spørsmålet.

Er du stolt av å være fra Kåfjord?

-Ja, det er jeg sier Eriksen som nå bor i Tromsø

Er det behov for en oppvekst plan i kommunen?

-Nei, egentlig ikke. Særlig dersom det blir en økonomisk belastning for kommunebudsjettet og han ser ikke helt nødvendighet i en slik plan dersom alle er stolte av å være fra Kåfjord, men understreker at han kjenner lite til arbeidet.