Hopp til innhold

Støtter sametingspresidenten

Stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen har ingen betenkeligheter med at sametingspresidenten tar del i private bedrifters arrangementer. Også sameministeren har stilt opp på liknende arrangement.

Opposisjonen på Sametinget har reagert på at sametingspresident Aili Keskitalo i vinter har "kastet glans" over to kommersielle begivenheter. De mener at presidenten svekker Sametingets uavhengighet.

- Ser ingen betenkeligheter

Aps stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen har ingen betenkeligheter med at sametingspresidenten tar del i arrangementer der private bedrifter har markeringer. Selv skal han i neste uke åpne et bankbygg i Hammerfest.

- Nei, jeg har ikke betenkeligheter med det under forutsetning av at vi behandler alle likt. Hvis det kommer en liknende henvendelse for ekspempel fra en annen bank, så bør du på samme måte stille opp, sånn at du ikke gir noen forretninger eller institusjoner særrettigheter, at du nærmest markedsfører dem.

- Grensa går ved sponsing

Alf E. Jakobsen har i utgangspunktet ikke noen etiske problemer med å gjøre det.

- Men det går en grense i forhold til at dersom man lar seg sponse eller får fordeler, så bør grensa gå der. Jeg ønsker ikke å la meg bli påkostet av noe som helst selskap og heller ikke utenlandsreiser eller noe sånt. Da blir jeg heller innenlands.

- Finnes det etiske regler for politikere?

- En del har laget etiske retningslinjer, jeg vet at en del kommuner og fylkeskommuner har det. Jeg tror vi selv må ha en viss varsomhetsparagraf.  Men jeg ser jeg ikke betenkeligheter med å delta i samfunnslivet, være synlige som politikere, under forutsetning av at vi har behandlet alle likt.

- Jeg synes det bare er fint at sametingspresidenten er ute og markedsfører Sametinget og at man deltar i det vanlige samfunnsliv, sier Aps stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen.

Sameministeren åpnet kjøpesenter

Sametingspresidenten er ikke alene om å stille opp på kommersielle begivenheter.

I fjor vinter åpnet sameminister Bjarne Håkon Hanssen  kjøpesenteret Grønland Basar i Oslo.

- Som arbeids- og inkluderingsminister er det med glede jeg ser at det skapes arbeidsplasser og en inkluderende møteplass, sa Bjarne Håkon Hanssen.

Grønland Basar er skapt av Thon-gruppen; den samme som bygger det nye hotellet i Kautokeino. 60 prosent av de som holder til på senteret i Oslo, er personer med innvandrerbakgrunn.

Nettstedet regjeringen.no siterte arbeids- og inkluderingsminister Hanssen slik den 16. februar i fjor:

- Bydelen viser fram at Norge har en flerkulturell befolkning, og at innvandring og innvandrere setter sitt preg på byen og landet vårt. Ikke minst har innvandrere satt sitt preg på næringslivet i byen, noe vi ser på butikkene og spisestedene i Grønland Basar. Her skaper innvandrere sine egne arbeidsplasser og bidrar med sine ressurser som innbyggerne i Oslo nyter godt av. 

Korte nyheter

 • 257.000 ruvnnu nuorra mátkeeallingründárii

  Sámediggeráđđi juolluda 257.000 ruvnnu doarjjan nuorra mátkeeallingründárii, Ida Jåmai (21). Jåma áiggošii álggahit mátkeealáhusa heasttain, čájehit Raarvihke sámi kultuvrra, árbevierud ja boazodoalo.

  – Juolludeami mihttu lea váikkuhit dasa ahte Jåma sáhttá álggahit sámi mátkeealáhusáŋgiruššama, juoga mii addá birrajagi doaimma, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Ida Marie K. Jåma
  Foto: Jenny krihke Dragsten Bendiksen / nrk
 • Sámediggi juolluda doarjaga guovtti ođđa guollebivdái

  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga guovtti ođđa fitnodahkii mat áiguba guolástanealáhussii.

  Bare Tara AS Reaisvuonas lea ožžon 268 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  Grønnum Fisk AS Láhpis lea gis ožžon 300 000 ruvnno oastit guollefatnasa ja -reaidduid.

  – Mii leat ilus go sáhttit doarjut guokte ođđaásaheami guolástanealáhusas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Fiskebåt
  Foto: Atle Markeng / NRK
 • Stuorradiggi oastá Brita Marakatt Labba dáidaga

  Odne rahppui vuosttaš sámi dáidda Stuorradikki vázzinhállas. Govva maid Britta Marakatt-Labba lea ráhkadan Stuorradiggái gohčoduvvo Lodderáidaras dahje Melkeveien.

  – Fitnen dáppe máŋga logi jagi áigi, in mun goassege máhttán niegaditge ahte boahtá beaivi go mu bargu boahtá dáppe heaŋgat, dadjá Marakatt

  Marakatt čilge ahte su mielas lea govva politihkalaš muittuhus, ovdamearka dihte bieggamillot Fosenis, ruvkedoaimmat Riehpovuonas ja maiddái ođđa áigi Sámis gos dáiddár lea hábmen golbma sámi ipmila vuoddjit skohteriin.

  Stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani lohká iežas leame rámis go viimmat lea sámi dáidda ožžon saji ná oidnosii.

  – Lea oassi sámi kultuvrras, historjjás ja identitehtas mat bohtet ovdán ja čalmmustahttojit Stuoradikki vázzinhállas.