Hopp til innhold

Stor interesse for å skyte rein

Statskog melder om nesten dobbelt så mange villreinjaktsøknader i år i forhold til i fjor. – Interessen har eksplodert, melder de. I fjor kom det inn 1263 søknader på tilbudene, men det i år ble levert 2027 søknader. Det betyr at kun fem prosent av søkerne får jakttilbud. I hele landet ble det skutt nesten 6500 villrein i 2015, og det jaktes fra Sør-Trøndelag og sørover. Norge er det siste landet i Europa som har egne villreinstammer, og totalt finnes det over 30.000 dyr i landet.

Korte nyheter

 • oahccu 2 millijovdna ruvdna gaskkustit sámi historjá

  Sii leike gilvun eará projeavttat Eurohpás, muhtto guovddáš Hattfjelldal oahccu 2 millijovdna kruvnna sin prošektii.

  Josefina Skerk lea beaivválašjođiheaddji sámi kulturguovddáš Sitji Jarane Hattefjelldalenis. son oahccu cavgileapmi ásahusa Kreativt Europa, dá lea eu prográmma kultuvra ja kreatiivva sektora. čađa Kreativt Europa oahccu norgga aktevrat dáidda, kultuvra, filbma ja TV oahccut doarjja internationála kulturovttasbargu.

  prošeakta mii dál fargga álgá lea oktasašprošeakta Nederland ja ovtta romalaš organisašuvdna Ungarnis. Prošeavtta namma lea Lingotell ja gávppašeapmi birra muitalit ođđa historjjá birra.

  Skerk dadjá – Mii sávvat ahtte olbmot álgit geavahit sámegiella ja caggat bajás olbmot gii háliidit geavahit su sámegiella. máinnastat ii leat maidege rádji mat sáhttá muitalit. Dat sáhttá leat árbevirolaš muitalus dahje muitalus don geavahat árgabeaivi. dii geat háliidit geahčalit sáhte muitalit su muitalus ja bargat áššedovdi olbmuide. čállá Helgelendingen

  Josefine Lundgren Skerk
  Foto: Olle Kejonen
 • Fovsen-duopmu: Dáhttot ráđđehusa guorahallat movt duopmu váikkuha eará huksemiidda

  Sosialisttalaš gurutbellodat (SG) / Sosialistisk Venstreparti (SV) ávžžuha Stuorradikki dáhttut ráđđehusa guorahallat makkár váikkuhusat Fovsen-duomus leat eará huksemiidda boazodoalloguovlluin.

  Evttohusa lea bellodat ovddidan ruvdnosárdne-debáhtas, mii dáid beivviid lea Stuorradikkis.

  – Mii oaivvildat ahte duomus leat váikkuhusat earret eará ruvkedoaimmaide Riehpovuonas Finnmárkkus, ja maiddái sierranas plánejuvvon bieggafápmoprošeavttaide Norggas, lohká bellodaga stuorradiggeáirras, Lars Haltbrekken.

  Ii leat vel dihtosis oažžu go SG/SV dása doarjaga eará bellodagain Stuorradikkis.

  Alimusriekti celkkii duomustis golggotmánus diibmá ahte bieggafápmohuksemat Jorpetjahke ja Roan guovlluin Trøndelágas rihkkot álgoálbmot vuoigatvuođaid. Nu ii leat bieggamillo konsešuvdna eai ge baggolotnunlobit lobálačča. Les også nyhetsmeldingen på norsk her.

  Storheia, august 2022
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK
 • Fosen-dommen: Vil at regjeringen ser på planlagte inngrep

  Sosialistisk Venstreparti (SV) foreslår at Stortinget ber regjeringen kartlegge hvilke konsekvenser Fosendommen må få for andre planlagte inngrep i samiske reindriftsområder.

  Forslaget er fremmet i forbindelse med Trontaledebatten på Stortinget (ekstern lenke).

  – SV mener dommen vil kunne ha konsekvenser for gruveplanene i Repparfjorden og ulike vindkraftprosjekt som er planlagt, opplyser stortingsrepresentant for partiet, Lars Haltbrekken.

  Det er foreløpig ikke klart hvilke andre partier som eventuelt støtter forslaget fra SV. Stortinget voterer over forslagene til Trontaledebatten ut på ettermiddagen i morgen.

  Uavhengig av hvordan utfallet blir av denne voteringen, kommer SV til å følge opp regjeringens behandling av Fosen-dommen i Stortingets spørretime, opplyser Haltbrekken.

  I oktober 2021 slo Høyesterett enstemmig fast at godkjenningen av vindkraftverket på Fosen er ugyldig. Tillatelsen Olje- og energidepartementet ga i 2013, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, står det i dommen. Loga ođasdieđu maiddái sámegillii dás.

  SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken.
  Foto: Kristine Ekrheim Vikedal / NRK