Hopp til innhold

Samefolket vil ha 16.3 millioner kroner fra fondet

Men Sametinget har bare 10 millioner til disposisjon i år.

For første gang skal Sametinget fordele pengene fra Samefolkets fond.

Fondet på 75 millioner kroner ble opprettet av Stortinget som en kollektiv erstatning for skadene og uretten fornorskningspolitikken staten førte overfor samene, medførte.

74 søknader

Visepresident Marianne Balto (Ap) møtte i dag Sametingets plan- og finanskomité. Saksordfører i saken, Aili Keskitalo (NSR), spurte hvordan interessen har vært for midler fra fondet.

- Tilsammen 74 søknader er kommet inn etter utlysningen, opplyste visepresidenten.

Oversikten viser at totalbeløpet disse søker om er på 16.350.587 kr. I budsjettet for 2008 er det satt av en avkastning på 10 millioner kr fra fondet.

Store sprik

Sametinget mener det skal satses på språkutviklingstiltak, tradisjonell kunnskap og litteratur.

Det er store sprik i forhold til søknadene og det som er avsatt.

Språkutviklingstiltak: To millioner kr avsatt - 12 søknader på totalt kr 2.906.862 kr

Tradisjonell kunnskap - dokumentasjon og formidlingsprosjekter: 800.000 kr avsatt - 29 søknader på totalt kr 5.032.490 kr

Litteratur: Tre millioner kr avsatt i budsjettet - 33 søknader på totalt 8.411.235 kr.

Korte nyheter