NRK Meny
Normal

Snakket oldemor samisk – kan du stå i Sametingets valgmanntall

Professor i Kulturvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Ivar Bjørklund, mener det er for åpne regler for hvem som kan melde seg inn i Sametingets valgmanntall. Innmelding til årets valg er 30 juni.

Ivar Bjørklund

Professor Ivar Bjørklund mener at reglene for å kunne melde seg inn i Sametingets valgmanntall er for åpne. Med disse reglene kunne hver fjerde finnmarking meldt seg inn i valgmanntallet. Det er slik at for 150 år siden snakket mange samisk, derfor åpner det for at flere finnmarkinger kunne meldt seg inn i Sametingets valgmanntall.

Foto: Anne Olli / NRK

For å kunne stemme ved sametingsvalg må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Det er mulig å skrive seg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må innmeldingen ha kommet til Sametinget innen 30. juni.

  • Hør reporter Piera Balto intervjue Professor Ivar Bjørklund, her:

Diskusjoner på sosiale medier

I det siste har det vært diskusjoner på sosiale medier hvor noen mener at det er for enkelt å få seg skrevet inn i Sametingets valgmanntall.

Dette har Ivar Bjørklund reagert på, han mener det er for åpne regler for å bli innlemmet i valgmanntallet.

Regler for innlemmelse i Sametingets valgmantall

  • Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntallet.
  • Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.
  • Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Nesten alle i Finnmak kunne stått i valgmantallet

Professor Ivar Bjørklund mener at hver fjerde finnmarking kunne vært registrert i samemantallet, hvis personenes beste- og oldeforeldre snakket samisk.

Dette med referanse til personer som levde for 150 år siden, da mange, mange flere snakket samisk, sier han.