Hopp til innhold

Skal ta opp kampen om det beste flaskevannet

Gründer skal etablere vanntapperi i Karlebotn. Sametinget synes dette er et spennende prosjekt som de gir tilskudd til.

Allan Johansen, WWP
Foto: Erik Brenli

Allan Johansen er gründer i selskapet World Wide Project. Han har planer om å tappe vann fra Hánnooaivi kilden i Karlebotn i Nesseby kommune.

Nå har han fått støtte på kr 300.000 fra Sametinget.

Styreleder i Sametingets tilskuddstyre, Ann-Mari Thomassen skriver på Sametingets nettside:

– I dag finnes det ingen bedrifter i Nord-Norge som produserer drikkevann, så dette prosjektet er både innovativt og nyskapende produktutviklingstiltak i landsdelssammenheng.

– Vannet holder veldig høy kvalitet

Johansen forklarer at det spesielle med kilden er at den ligger i veldig urørt natur. Undersøkelser har vist at vannet har et veldig gunstig kjemisk- og elektrokjemisk sammensetning.

– En rapport som innleide konsulenter har utarbeidet for oss bekreftet det vi antok og det samsvarte med våre funn at vannet har veldig høy kvalitet.

Frykter ikke konkurrentene

Johansen er ikke i tvil at vannet som han ønsker å selge, skal klare seg godt i konkurranse med de store aktørene som Imsdal og Bonaqua.

– Kilden vi skal tappe fra er en av ytterst få kilder som har naturlig mineralvann. Denne holder høyere kvalitet enn vanlig kildevann.

Tilskuddet fra Sametinget skal brukes til å installere produksjonsbrønnene som skal være grunnlag for tapperiet. Gründeren anslår at i løpet av 2009 kan tapping i småskala starte.

Drivkraften

Johansen forklarer drivkraften hans er at han har jobbet med vannteknologi før og han er klar over de naturlige ressursene i naturen.

– I 2003 startet vi med undersøkelser i Nesseby kommune rundt vannkilden. Vi fant såpass interessante funn i Hánnooaivi-kilden at vi vurderte allerede da å etablere et selskap som tapper vann på flasker.

Stort løft

Johansen anslår at i startfasen skal det ansettes 1-3 personer som skal jobbe med etableringen av tapperiet. Og når selve produksjonen starter kan det være behov for alt fra 10 til 35 ansatte i døgnkontinuerlig drift.

– Denne bedriftsetableringen tror jeg vil bli et stort løft for den lille bygda Karlebotn og Nesseby kommune.

LES OGSÅ: Vil bygge vanntapperi

Hánnooavi-området
Foto: Privat

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård