Skal ta opp kampen om det beste flaskevannet

Gründer skal etablere vanntapperi i Karlebotn. Sametinget synes dette er et spennende prosjekt som de gir tilskudd til.

Allan Johansen, WWP
Foto: Erik Brenli

Allan Johansen er gründer i selskapet World Wide Project. Han har planer om å tappe vann fra Hánnooaivi kilden i Karlebotn i Nesseby kommune.

Nå har han fått støtte på kr 300.000 fra Sametinget.

Styreleder i Sametingets tilskuddstyre, Ann-Mari Thomassen skriver på Sametingets nettside:

– I dag finnes det ingen bedrifter i Nord-Norge som produserer drikkevann, så dette prosjektet er både innovativt og nyskapende produktutviklingstiltak i landsdelssammenheng.

– Vannet holder veldig høy kvalitet

Johansen forklarer at det spesielle med kilden er at den ligger i veldig urørt natur. Undersøkelser har vist at vannet har et veldig gunstig kjemisk- og elektrokjemisk sammensetning.

– En rapport som innleide konsulenter har utarbeidet for oss bekreftet det vi antok og det samsvarte med våre funn at vannet har veldig høy kvalitet.

Frykter ikke konkurrentene

Johansen er ikke i tvil at vannet som han ønsker å selge, skal klare seg godt i konkurranse med de store aktørene som Imsdal og Bonaqua.

– Kilden vi skal tappe fra er en av ytterst få kilder som har naturlig mineralvann. Denne holder høyere kvalitet enn vanlig kildevann.

Tilskuddet fra Sametinget skal brukes til å installere produksjonsbrønnene som skal være grunnlag for tapperiet. Gründeren anslår at i løpet av 2009 kan tapping i småskala starte.

Drivkraften

Johansen forklarer drivkraften hans er at han har jobbet med vannteknologi før og han er klar over de naturlige ressursene i naturen.

– I 2003 startet vi med undersøkelser i Nesseby kommune rundt vannkilden. Vi fant såpass interessante funn i Hánnooaivi-kilden at vi vurderte allerede da å etablere et selskap som tapper vann på flasker.

Stort løft

Johansen anslår at i startfasen skal det ansettes 1-3 personer som skal jobbe med etableringen av tapperiet. Og når selve produksjonen starter kan det være behov for alt fra 10 til 35 ansatte i døgnkontinuerlig drift.

– Denne bedriftsetableringen tror jeg vil bli et stort løft for den lille bygda Karlebotn og Nesseby kommune.

LES OGSÅ: Vil bygge vanntapperi

Hánnooavi-området
Foto: Privat