Hopp til innhold

Skal bo hos "verstingene"

I oktober samles samer fra fire land i Rovaniemi for å demonstrere mot den finske turistindustrien. Det norske Sametinget booket seg inn hos "verstingene".

Sametingets småpartier og lister
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Dette vil jeg ikke være med på, sier sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR).

Hætta mener at det finske hotellet som han ska bo på, håner det samiske.

Hotel Santa Claus, Rovaniemi

– Det må da finnes andre overnattingsmuligheter i Rovaniemi, enn det verste hotellet i klassen, sier Hætta.

Hotellet heter Hotel Santa Claus og er kjent for å føre en kynisk markedsføring på bekostning av samisk kultur.

- Flause

Sametinget skal holde plenumsmøte i oktober i Rovaniemi, i forbindelse med at Samerådet avholder samekonferansen der.

Mens Samerådet tar avstand fra dette hotellet, har det norske Sametinget bestilt rom til sine representaner der.

GULDAL: GARVET SANTA CLAUS HOTEALLA

Sametingets møtelederskap ser paradokset i situasjonen og innrømmer at det er en flause.

– For oss er det viktig å ikke bo på hoteller som misbruker det samiske i sin markedsføring. Og så klarer vi å velge akkurat et slikt hotell, sier møteleder Jarle Jonassen (NSR).

Demonstrasjoner

Temaet i Samerådets 19. samekonferanse er den samiske kulturarven.

Derfor vil over hundre ungdom fra hele Sápmi, møtes i Rovaniemi, for å demonstrere mot den finske turistindustrien, som de mener misbruker samisk kultur.

Hoteller og andre reiselivsaktører i Nord-Finland har fått kritikk for å sette den samiske befolkningen i skyggen av en masseprodusert plast-samisk turisteffekt.

Santa Claus-landsbyen, Rovaniemi
Foto: GAEL BRANCHEREAU / AFP

Hotel Santa Claus er en del av Julenisse-landsbyen i Rovaniemi, som markedsfører seg for å være landet til julenissen, kjent som den typiske amerikanske nisseskikkelse Santa Claus. Hotellet, Hotel Santa Claus, har det samiske som sitt kjennemerke.

Ungdomsorganisasjonen Sámenuora, mener at turistnæringen lager et kunstig bilde av det samiske.

– Samer blir fremstilt som noe fremmed og eksotisk, for å trekke turister fra hele verden, sier leder Lars Miguel Utsi.

Ungdommene vil brenne uekte turistkofter i Rovaniemi sentrum.

– Dumt av Sametinget

Generalsekretæren i Samerådet syns det er lite gjennomtenkt av Sametinget å velge Hotel Santa Claus. Sametinget ble gjort oppmerksom på dette for to uker siden.

– Jeg velger å tro at Sametinget ikke ble oppmerksom på dette før det var for sent å gjøre noe med det, sier Maria Sofia Aikio.

Sametinget tar kritikken og sier selv at det blir vanskelig for dem å synliggjøre sametingets holdning i saken, siden de har valgt å bo på det hotellet som sies å være verst i kategorien.

– Jeg ser at det kan virke motsigende, sier møteleder Jonassen.

– Nå må vi jobbe med å få frem budskapet vårt på en annen måte, sier han.

Korte nyheter

 • Oppfordrer partier på Sametinget til å støtte fullmakten

  I går ble det klart de to største opposisjonspartiene i Sametinget ikke støtter Sametingspresidentens ønske om fullmakt for å kunne saksøke staten i Melkøya-saken

  Men Sametinget har besluttet å ta opp kampen mot regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya.

  Det skriver Norske Samer Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP) og Johttisápmelaččaid Listu (JSL) i en felles pressemelding.

  De oppfordrer alle grupperinger og partier på Sametinget å støtte å gi denne fullmakten.

  – Det er en kamp for våre grunnleggende rettigheter. Det er verken kontroversielt eller unaturlig å vurdere slike skritt dersom man mener regjeringen har brutt sine forpliktelser, sier Beaska Niillas (NSR).

  John Mathis Utsi (JSL) mener at de ikke har annen mulighet enn å be sametingsrådet vurdere rettslige skritt for å bestride vedtaket.

  John Mathis Utsi, Elisabeth Erke og Beaska Niillas.
  Foto: NSR
 • NAV: Buozalmasjávkan lassána psyhkalaš gillámušaid geažil

  Les på norsk.

  Ođđa logut NAV:as čájehit ahte doavttirdieđihuvvon jávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lassánii vuosttáš oasis 2024:is. Erenoamážiid nuoraid gaskkas, 30 proseantta 25-29 jahkásaččaid jávkamis lea psyhkalaš gillámušaid geažil.

  – Buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaid geažil lea veahážiid mielde lassánan 2005 rájes, muhto daid maŋemus jagiid mii leat oaidnán stuora lassáneami. 2019:i rájes lea buozalmasjávkan psyhkalaš gillámušaiguin lassánan 44 proseanttain, dadjá bargo- ja čálgodirektevra Hans Christian Holte.

  Dat lea maid diagnosajoavku mas buozalmasjávkan gaskamearálaččat bistá guhkimus, ja lassáneapmi olbmuin dain buozalmasjávkandiagnosain váikkuha danin buohcanjávkamii olu ja guhkes áigái.

  Finnmárkkus lea buozalmasjávkan 7,3 proseanta, mii lea nubbin alimus buozalmasjávkan riikkas, maŋŋel Østfolda. Romsa juogada goalmmát saji Nordlánddain.

  Muđui riikkas lea buozalmasjávkan 6,2 proseanta.

 • Nav: Sykefravær grunnet psykiske lidelser øker

  Nye tall fra Nav viser at legemeldte fravær med psykiske lidelser økte i første del av 2024. Spesielt blant de unge, hvor 30 prosent av fraværet til 25-29 åringene skyldes psykiske lidelser.

  – Sykefravær grunnet psykiske lidelser har økt gradvis helt siden 2005, men de siste årene har vi sett en brattere stigning. Siden 2019 har sykefravær med psykiske lidelser økt med 44 prosent, sier sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

  Sykefravær med psykiske lidelser er diagnosegruppen med lengst gjennomsnittlig varighet, og økning i antall personer med disse sykefraværsdiagnosene påvirker derfor sykefraværet i lang tid og i stor grad.