Hopp til innhold

Sámit galggašedje čálligoahtit

Sámi teahterat lágidit dál teahterčálli kurssaid. Unnimusat galggašedje logis searvat, go sámis dárbbašit teahterčállosiid sámegillii. Dát diehtalasat galggašedje leat čállosat mat leat govvidit sámi servodaga.

Iŋgor Ánte Áilu Gaup

Iŋgor Ánte Áilu Gaup

Foto: Anne Olli / NRK

Gula ášši

Vihtta Davvikalohta teahtera ohcalit ođđa drámatihka maid čájehit ođđa bihtáin. Danne lágidit dál kurssa Davvikalohta minoritehta kultuvrraid drámatihkkariidda. Ulbmil livččii ovddidit drámatihkkamáhtu. Teahterat hálidit giehtačállosiid minoritehtaid gielaide, muitala Sámi Teahtersearvvi ovdaolmmoš Iŋgor Ántte Áilu Gaup.

Sámi Teahtersearvi dáhttu kurssa

Miellahttut dat dahttot lágidit kurssa. Kursa lágidit maŋŋilgo čállit leat čállán sidjiide mánusiid. Čállit galggašedje čállit juoga mii mo nu govvida sámi servodaga.

Sámi girječállit

Sámi girječállit

Foto: Anne Olli / NRK

Korte nyheter

 • Sámi joatkkaskuvla Winhec-miellahttu

  NRK dieđu mielde lea Sámi joatkkaskuvla nammaduvvon miellahttun Máilmme eamiálbmogiid alitoahpu ovttasbargui (The World Indigenous Nations Higher Education Consortium - WINHEC).

  Nammadeapmi almmuhuvvui ikte Winhec konferánssas Cloqueta gávppogis USA oassestáhtas Minnesotas.

 • Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašupmi geigejuvvui Vuolabii 

  Sámiráđi girjjálašvuođabálkkašupmi geigejuvvui Sara Vuolabii Sámiid 22. konferánssas Váhčiris sotnabeaivve. Girjjálašvuođabálkkašupmi juhkkojuvvui Vuolaba diktačoakkáldahkii «Gárži». Diktačoakkáldaga lea almmustahttán Čálliid lágádus jagi 2019.

  – Lea hui stuorra illu ja gudni oažžut girjjálašvuođabálkkašumi. Lea somá, ahte árvvoštallanlávdegoddi oaidná árvvu mu čállosiin ja háliida bálkkašumi bokte leat veahkkin loktemin ja čalmmustahttimin čállosiid ain eanet. Mun lean nu ilus, lohká Vuolab.

  Árvvoštallanlávdegoddi čállá ahte Sara Vuolab diktačoakkáldat lea buorre ovdamearka das, mot dáidaga bokte sáhttá govvidit eallima váttes ja váivves áššiid, ja liikká lohkkis lea dovdu, ahte son lea ožžon oasi eallima čábbodagas.

  Sara Vuolab oaččui Sámiráđi girjjálašvuođabálkkášumi Jielleváris
  Foto: Sámiráđđi
 • Láhppon 68-jahkásaš gávdnon 

  Sotnabeaivve gávdnui 68-jahkásaš dievdu heakkas, guhte dieđihuvvui láhppon badjel vahkku áigge Johkamohkki duoddariin, dieđiha SR Sámeradio. Bolesat ja duoddargádjunveahka gávdne albmá láhka duottarjávrri Norgga bealde rája.

  – Son lei juhkan čázi, ja lei buorit vuoimmis go ledjen vuordán, lohká Suttesa bolespilohta Markus Sammeli guhte gávnnai albmá.