Hopp til innhold

Samiske veinavn vurderes

Samiske veinavn skal vurderes det bestemte Skånland kommunestyre.

Skånland kommunestyre

Skånland kommunstyre vil vurdere samiskenavn til kommunale veier.

Foto: Mathis Eira / NRK

Et enstemmig kommunestyre vedtok onsdagskveld å opprette et utvalg som skal se om det skal være kommunale veinavn på samisk. Samtidig vedtok kommunestyre 111 veinavn på norsk.

 Ordfører i Skånland, Einar Aune (H)

Ordfører i Skånland, Einar Aune (H)

Foto: Mathis Eira / NRK

Grundig prosess

Ordfører Einar Aune (H) mente det hadde vært grundig prosess som har pågått i flere år. Men ingen hadde tenkt på samiske navn før det kom inn forslag under høringen. Administrasjonen mente at det ikke var naturlig med samiske veinavn i Skånland kommune.

Partiet Rødt og Kjell Erland Pedersen mente at dette var en provokasjon i en kommune med stor samisk befolkning.

Venstres Pål Johansen innrømmer at prosessen kanskje kunne vært bedre.

- Men det viktigste er at man nå får et utvalg som skal gjøre grundig arbeid, sier Johansen.

Posisjonen i Skånland kommunestyre består av Høyre og Venstre.

Partiet Rødt vil ha samiske veinavn

Stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samisksenter hadde foreslått 45 veinavn på samisk. Kjell Erland Pedersen og partiet Rødt foreslo at kommunestyret godkjente alle 45 veinavn, men det ville ikke flertallet.

Kjell Erland Pedersen

Kjell Erland Pedersen (Rødt)

Foto: Mathis Eira / NRK

Arbeiderpartiet forsøkte å få utsatt hele saken, men det ble nedstemt. Ordfører Einar Aune (H) ville at de norske navnene måtte vedtas. Han mente at det var viktig å få veinavn på plass slik at foreksempel ambulansene finner frem til rett adresse når folk er syke.

Uenig om lovbrudd

Leder Ann Mari Thomassen i Hinnøy og omegn sameforenig (IBSS/NSR) sier til NRK Sápmi at kommunen bryter Stadnamnloven. I følge Stadnamnloven skal samiske stedsnavn som brukes av den samiske befolkningen også brukes av det offentlige. Thomassen sier at flere veier kommunen har et uformelt samisknavn som brukes i det dagelige.

Ordfører Einar Aune er ikke enig i at loven brytes. Han mener at kommunen selv kan bestemme hvilken navn de vil ha på kommunale veier.

AP fornøyd

Brita Carina Hætta

Brita Carina Olavsdatter Hætta (AP)

Foto: Mathis Eira / NRK

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet tilslutt et felles forslag om å opprette et utvalg som skal vurdere samiske veinavn. Brita Carina Hætta (AP) sier hun er fornøyd med at man får satt i gang arbeid med å få samiske veinavn i Skånland.


Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK