Hopp til innhold

Samiske veinavn vurderes

Samiske veinavn skal vurderes det bestemte Skånland kommunestyre.

Skånland kommunestyre

Skånland kommunstyre vil vurdere samiskenavn til kommunale veier.

Foto: Mathis Eira / NRK

Et enstemmig kommunestyre vedtok onsdagskveld å opprette et utvalg som skal se om det skal være kommunale veinavn på samisk. Samtidig vedtok kommunestyre 111 veinavn på norsk.

 Ordfører i Skånland, Einar Aune (H)

Ordfører i Skånland, Einar Aune (H)

Foto: Mathis Eira / NRK

Grundig prosess

Ordfører Einar Aune (H) mente det hadde vært grundig prosess som har pågått i flere år. Men ingen hadde tenkt på samiske navn før det kom inn forslag under høringen. Administrasjonen mente at det ikke var naturlig med samiske veinavn i Skånland kommune.

Partiet Rødt og Kjell Erland Pedersen mente at dette var en provokasjon i en kommune med stor samisk befolkning.

Venstres Pål Johansen innrømmer at prosessen kanskje kunne vært bedre.

- Men det viktigste er at man nå får et utvalg som skal gjøre grundig arbeid, sier Johansen.

Posisjonen i Skånland kommunestyre består av Høyre og Venstre.

Partiet Rødt vil ha samiske veinavn

Stedsnavnsutvalget i Várdobáiki samisksenter hadde foreslått 45 veinavn på samisk. Kjell Erland Pedersen og partiet Rødt foreslo at kommunestyret godkjente alle 45 veinavn, men det ville ikke flertallet.

Kjell Erland Pedersen

Kjell Erland Pedersen (Rødt)

Foto: Mathis Eira / NRK

Arbeiderpartiet forsøkte å få utsatt hele saken, men det ble nedstemt. Ordfører Einar Aune (H) ville at de norske navnene måtte vedtas. Han mente at det var viktig å få veinavn på plass slik at foreksempel ambulansene finner frem til rett adresse når folk er syke.

Uenig om lovbrudd

Leder Ann Mari Thomassen i Hinnøy og omegn sameforenig (IBSS/NSR) sier til NRK Sápmi at kommunen bryter Stadnamnloven. I følge Stadnamnloven skal samiske stedsnavn som brukes av den samiske befolkningen også brukes av det offentlige. Thomassen sier at flere veier kommunen har et uformelt samisknavn som brukes i det dagelige.

Ordfører Einar Aune er ikke enig i at loven brytes. Han mener at kommunen selv kan bestemme hvilken navn de vil ha på kommunale veier.

AP fornøyd

Brita Carina Hætta

Brita Carina Olavsdatter Hætta (AP)

Foto: Mathis Eira / NRK

Arbeiderpartiet og Høyre fremmet tilslutt et felles forslag om å opprette et utvalg som skal vurdere samiske veinavn. Brita Carina Hætta (AP) sier hun er fornøyd med at man får satt i gang arbeid med å få samiske veinavn i Skånland.


Korte nyheter

 • Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fulgt med og avslørt det de mener er et nettverk av ungdommer som har kommunisert i grupper på internett, og spredd blant annet høyreekstreme ytringer og propaganda.

  Enkelte av ungdommene skal ha oppfordret til drap på homofile og terror. Noen av dem er så unge som 12 år.

  Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, sier til NRK at funnene er så urovekkende og alvorlige at de valgte å slå til i en koordinert aksjon torsdag.

  Mellom 15 og 20 mindreårige i hele landet ble oppsøkt i morgentimene, i samtlige politidistrikter. Hensikten til PST var å snakke med dem og foreldrene, før de gikk på skole og jobb.

  PST unge terror

  Koordinert PST-aksjon: Norske barn hyller terrorister på nett

  Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte torsdag morgen, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile. – Urovekkende, sier justisministeren.

 • Nordkalottfolket gáibida guorahallama

  Les på norsk: Nordkalottfolket ber om gransking

  Sámedikki dievasčoahkkimis ovddidii Toril Bakken Kåven gáibádusa guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu.

  - Mii fertet oažžut čielggadit mo jienastuslogu dieđiheamit gieđahallojit, makkár bargodábit, mo lea áššemeannudeapmi, ja čilgehusa manne áššemeannudanáigi lea njeallje mánu áššiin mat berrejit meannuduvvot ja mearriduvvot dađistaga. Mihttomearrin berre leat oanehis áiggi geavahit áššemeannudeapmái ja positiivvalaččat guottuiguin meannudit sin geat háliidit čálihit iežaset jienastuslohkui, dajai Kåven sárdnestuolus go Sámediggi gieđahalai bearráigeahččanlávdegoddi jahkedieđáhusa.

  Sámedikki jienastuslogu birra lea leamaš digaštallan maŋŋel go NRK áššit čájehejde ahte leat "mahkáš sápmelaččat" jienastulogus. Dán maŋŋá áiggui Sámediggi guorahallagohtit jienastuslogu, muhto dát loahpahuvvui earret eará diggeášši maŋŋá.

  Dál Nordkalottfolket dáhttu bearráigeahččanlávdegotti guorahallat mo Sámediggi hálddaša jienastuslogu;

  - Mii leat fuolastuvvan sámi demokratiija namas. Go eahpideapmi leat jienastuslohkui ja dasa lassin go lea menddo áddjás áššmeannudanáigi čálihemiide, de addá dakkár gova ahte eai fuolašii miel-sápmelaččaid jienastuslohkui, dadjá Bakken Kåven.

  Dievasčoahkkinjođihangottis dat lea ovddasvástádus jienastuslohkui. Ja dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen vástidii cuiggodeapmái:

  – Lea oalle muddui duohta ahte áššemeannudanáigi lea gaskkohagaid leamaš guhkki, vástidii dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen. Son ákkastalai dainna ahte Sámediggi lea ožžon hirbmat ollu dieđihemiid jienastuslohkui, ja seammás lemaaš hástalusat bargiiddiliin.

  Sottinen deattuha ahte oktage ii leat manahan vejolašvuođa jienastit válggaid oktavuođas.

  - Go galggaš sihkkarastit dohkálaš áššemeannudeami, de ii leat soaitte oanehis áššemeannudanáigi leat rivttes vástádus dasa, logai dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen.

  Bearráigeahččanlávdegoddi áigu árvvoštallat Nordkalottfolket gáibádusa guorahallat hálddašeami, muitalii jođiheaddji Arthur Tørfoss.

  Tom Sottinen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Statsministeren til Bodø – tar med seg to andre statsledere

  Statsminister Jonas Gahr Støre har invitert Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Alexander Stubb til Bodø 19. og 20. juni.

  Tema for møtet vil være forsterket samarbeid i nord nå som alle tre landene er medlemmer av Nato. Dette inkluderer både styrket sivilt og militært samarbeid.

  Ukraina støtte
  Foto: Terje Haugnes / NRK