Samiske skilt til besvær

Statens Vegvesen vet ikke hvor de skal plassere de samiske skiltene i Skånland kommune.

Skilt

Her skulle stedsnavnene stått på både samisk og norsk.

Foto: Sigmund Olsen / NRK

Samiskspråklige skilt er en flere tiårig føljetong i Skånland kommune. Det har forekommet vridde fortolkninger av stadnamnlova for å hindre at samiske stedsnavn blir synlige i kommunen,.

Og fra kommunens talerstol har det blitt uttrykt frykt for at samiske skilt vil medføre terroranslag i kommunen.

Hvor skal skiltene plasseres?

Statens Vegvesen har innsett at det ikke finns hinder for at de kan skilte på samisk i tillegg til eksisterende skilting. Det framkommer tydelig av brevene fra Statens Vegvesen, at de flere ganger har henvendt seg til kommunen med forespørsel om stedene de samiske skiltene er ment å stå.

Kommunen har ikke svart på disse henvendelsene. Siste purring fra Vegvesenet er datert 8. september i år. Ordfører Svein Berg, sier at han ikke vet om brevene, og beklager dette. Han skylder på administrasjonen.

Leder for Iina ja Biras Sami Searvi, Ann-Mari Thomassen, sier at kommunen trenerer saken, og det viser en Arbeiderpartistyrt kommunes virkelige handlemåte i praksis når det gjelder samiske saker.