Stor samisk utstilling vises for første gang i USA

Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Museum vil vise samisk kunst og historie i USA fra 10. mai til 23. august i år.

Sámi Stories
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kuntsmuseum og Tromsø Museum vil formidle Sámi Stories, Art and Identity of an Artic Peaople - fortelling om samisk historie, samfunn og kunst i New York.

Vises for første gang i USA

Samisk historie og kunst

Stor utstilling om samisk kunst og identitet vises i New York.

Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Dette er første gang en slik stor utstilling og bøker om samisk kunst og identitet vises for amerikansk publikum. UiT Norges arktiske universitet er også med på prosjektet i forbindelse med den norske Grunnlovens 200-års jubileum.

Visningen tar for seg nåtidskunst, tradisjonell duodji og sentrale aspekter ved samisk identitetsforvaltning som medborgeridentitet får besøkende innblikk i både historiske og samtidige elementer i den samiske kulturen.

Dobbel offentlighet

Norges og USAs grunnlover er blant verdens eldste. Den norske er spesielt i forhold til andre lands konstitusjoner fordi Stortinget i 1988 vedtok et tillegg som Norges urfolk , samene, rett til å være norsk på samisk og åpner dermed for en dobbelt offentlig.

I forbindelse med at den norske Grunnloven har 200 års jubileum, så er det 25 år siden åpningen av Sametingets plenum.

To paralelle historier

Publikum besøker New York i tidsommet 10. mai - 23. august vil få oppleve to parallelle historier. Den ene presenterer samisk historie og samfunn ved et utvalg arbeider av moderne og samtidige kunstnere, kuratert og organisert av Nordnorsk Kunstmuseum.

Den andre tar opp medborgeridentitet og identitetsforvaltning, laget av Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Senter for nordlige folk og Institutt for statsvitenskap, UiO.

Boksett med Orkana Akademiske forlag

Det er produsert et boksett i to bind, i samarbeid med Orkana Akademisk forlag. Bøkene blir lansert samme dag som ustillingen åpnes i New York. Det inviteres også til foredrag og musikalsk underholdning på Nordnorsk Kunstmuseum samme dag som ustillinga åpnes.

Begeistret

Direktør ved Nordnorsk Kunstmusuem, Knut Ljøgodt er begeistret og uttaler:

- Vi ser det som viktig del av vårt mandat å gjøre samisk kunst kjent for et stort internasjonalt publikum. Det er derfor fantastisk at vår samarbeidspartner Scandinavia House vil vise denne presentasjonen av samisk kunst og kultur i forbindelse med Grunnlovs jubileet.

Direktør ved Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet, Marit Hauan sier at Paragraf § 110 a i vår grunnlov er helt unik! Å feire at man har et godt land å leve i er fint.

Samtidig tar man denne paragrafen med ut i verden og vise hovrdan det samiske folk selv har skapt en ny virkelighet gjenneom sine politiske, kulturrelle og kunstneriske virksomheter i løpet av rimelig kort tid kan bidra til å forsterket oppmerksomhet om urfolk, sier Hauan.