Hopp til innhold

Stor samisk utstilling vises for første gang i USA

Nordnorsk Kunstmuseum og Tromsø Museum vil vise samisk kunst og historie i USA fra 10. mai til 23. august i år.

Sámi Stories
Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kuntsmuseum og Tromsø Museum vil formidle Sámi Stories, Art and Identity of an Artic Peaople - fortelling om samisk historie, samfunn og kunst i New York.

Vises for første gang i USA

Samisk historie og kunst

Stor utstilling om samisk kunst og identitet vises i New York.

Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Dette er første gang en slik stor utstilling og bøker om samisk kunst og identitet vises for amerikansk publikum. UiT Norges arktiske universitet er også med på prosjektet i forbindelse med den norske Grunnlovens 200-års jubileum.

Visningen tar for seg nåtidskunst, tradisjonell duodji og sentrale aspekter ved samisk identitetsforvaltning som medborgeridentitet får besøkende innblikk i både historiske og samtidige elementer i den samiske kulturen.

Dobbel offentlighet

Norges og USAs grunnlover er blant verdens eldste. Den norske er spesielt i forhold til andre lands konstitusjoner fordi Stortinget i 1988 vedtok et tillegg som Norges urfolk , samene, rett til å være norsk på samisk og åpner dermed for en dobbelt offentlig.

I forbindelse med at den norske Grunnloven har 200 års jubileum, så er det 25 år siden åpningen av Sametingets plenum.

To paralelle historier

Publikum besøker New York i tidsommet 10. mai - 23. august vil få oppleve to parallelle historier. Den ene presenterer samisk historie og samfunn ved et utvalg arbeider av moderne og samtidige kunstnere, kuratert og organisert av Nordnorsk Kunstmuseum.

Den andre tar opp medborgeridentitet og identitetsforvaltning, laget av Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Senter for nordlige folk og Institutt for statsvitenskap, UiO.

Boksett med Orkana Akademiske forlag

Det er produsert et boksett i to bind, i samarbeid med Orkana Akademisk forlag. Bøkene blir lansert samme dag som ustillingen åpnes i New York. Det inviteres også til foredrag og musikalsk underholdning på Nordnorsk Kunstmuseum samme dag som ustillinga åpnes.

Begeistret

Direktør ved Nordnorsk Kunstmusuem, Knut Ljøgodt er begeistret og uttaler:

- Vi ser det som viktig del av vårt mandat å gjøre samisk kunst kjent for et stort internasjonalt publikum. Det er derfor fantastisk at vår samarbeidspartner Scandinavia House vil vise denne presentasjonen av samisk kunst og kultur i forbindelse med Grunnlovs jubileet.

Direktør ved Tromsø Museum, UiT Norges arktiske universitet, Marit Hauan sier at Paragraf § 110 a i vår grunnlov er helt unik! Å feire at man har et godt land å leve i er fint.

Samtidig tar man denne paragrafen med ut i verden og vise hovrdan det samiske folk selv har skapt en ny virkelighet gjenneom sine politiske, kulturrelle og kunstneriske virksomheter i løpet av rimelig kort tid kan bidra til å forsterket oppmerksomhet om urfolk, sier Hauan.

Korte nyheter

 • Unjárggas ođđa namma: Uuniemi

  Les på norsk.

  Unjárgga gielddastivra lea ovttajienalaččat mearridan kveana báikenamaid. Unjárgga almmolaš namma šaddá Uuniemi kveanagillii.

  – Mu mielas lea hirbmat somá go Unjárgga gielda lea mearridan almmolaš kveanagielat namaid 7 giliide ja doaivvun ahte dat sáhttá leat mielde seailluheame, nanneme ja ealáskahttime kveana giela. Dat lea okta dain eanemus uhkiduvvon gielain Eurohpás, dadjá várresátnejođiheaddji Martin Vel`ký (SV/SG) NRK Kveenii.

  Unjárgga kveana báikenamat:

  Gieldda namma: Uuniemen komuuni dahje Uuniemen kunta

  Karlebotn/Stuorravuonna: Isovuono

  Gandvik/Juvravuonna: Juuriperä

  Byluft/Builuovta: Puilahti

  Mortensnes/Ceavccageađgi: Morttinen

  Bergeby/Boaresárku: Pärkepyy

  Nesseby/Unjárga: Uuniemi

  Nyelv/Ođđajohka: Uusijoki

  Martin Vel´ký
  Foto: Privat
 • Almmolaš suohkanluohti mearriduvvon

  Les på norsk.

  Gáivuona suohkanstivra mearridii geassemánu 20. b ahte luohti «Gáivuotna - Kåfjord» man Herman Rundberg lea bidjan galgá leat suohkana almmolaš luohti.

  Svein Leiros, gii buvttii evttohusa almmolaš luođi birra, dadjá ahte dát lea hirbmat stuorra ášši.

  – Dat ahte mii oažžut almmolaš Gáivuonluođi lea mielde loktemin ja čalmmustahttimin sámi kultuvrra, lea maid hui buorre go mis leat dakkár ambassadevrat nu go Herman Rundberg, dadjá Leiros NRKii.

  Luohtebiddji Herman Rundberg lea ilus go luohti lea mearriduvvon suohkanluohtin.

  – Ii leat čiegus ášši ahte Gáivuonas lea leamaš guhkes ja muhtin muddui hástaleaddji mátki min mearrasámi identitehtain, mátki mas mun leamaš oassin 90-logu rájes. Historjjálaš perspektiivvas de mearkkaša dát issoras olu midjiide. Dát lea dohkkeheapmi álbmogis. Ja dovdo dego ahte leat lávken máŋga lávkki ovddasguvlui, dadjá Rundberg NRKii.

  Ovdalaččas lea almmolaš suohkanluođi evttohus bohciidahttán garra digaštallamiid Gáivuonas (ášši dárogillii.)

  Herman Rundberg
  Foto: Carl Christian Lein Størmer / Pressebilde
 • Kåfjord kommune med ofisiell kommunejoik

  Loga sámegillii.

  «Gáivuotna - Kåfjord» av Herman Rundberg er Kåfjord kommunes offisielle joik. Det bestemte kommunestyret torsdag 20. juni.

  Svein Leiros, som står bak forslaget om offisiell kommunejoik, syns det er fantastisk stort.

  – Det å få en offisiell Kåfjordjoik er med på å løfte og synliggjøre den samiske kulturen, også er det utrolig stort at vi har sånne ambassadører som Herman Rundberg i lag med oss, sier Leiros til NRK.

  Joikens komponist Herman Rundberg er rørt og glad for at joiken er vedtatt som kommunejoik.

  – Det er ikke noen hemmelighet at det har vært en lang og til dels utfordrende reise med vår sjøsamiske identitet i Gáivuotna-Kåfjord, en reise jeg har vært en del av siden starten av 90-tallet. Så i historisk perspektiv betyr dette så enormt mye for oss. Det er en anerkjennelse i folket. Og det føles som vi har kommet mange steg lengre, sier Rundberg til NRK.

  Tidligere har forslaget om offisiell kommunejoik skapt heftig debatt i Kåfjord.

  Skilt Kåfjord kommune - samisk, norsk, kvensk
  Foto: Laila Lanes / NRK