Nederlag for NSR

Meldingen om de samiske institusjonene blir ikke sendt ut på høring.

Avstemning om institusjonsmeldingen

21 stemte imot at sametingsrådets institusjonsmelding skal sendes ut på høring.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

21 representanter stemte imot forslaget fra NSR. 18 representanter støttet forslaget om å sende saken ut på høring.

Gruppeleder Aili Keskitalo (NSR) fremmet forslaget om å sende meldingen på høring til berørte institusjoner og andre interessenter.

For en måned siden varslet president Egil Olli at han ville gå av dersom Sametingets plenum ikke fikk anledning til å behandle meldingen.

Ville ha innspill fra flere

- Jeg beklager at dette er blitt en prinsippsak for rådet, og at man ikke har et ønske om å få flere til å si noe om meldingen. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å få kunne få flere innspill fra det samiske samfunnet, sa hun i innlegget før avstemningen.

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk er ikke enig med Keskitalo.

Willy Ørnebakk og Hilde Nyvoll

Ann-Mari Thomassen og NSR tapte avstemningen. Aps gruppeleder Willy Ørnebakk og Aps Hilde Nyvoll i forgrunnen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er feil å framstille saken slik. Nå har Sametingets flertall sagt at de slutter seg til meldingen. Det er nå Sametinget kan starte dialogen med ulike institusjoner. Vi kan gå inn i detaljer med eiere, andelshavere, fylkeskommuner, kommuner og andre. Denne prosessen vil etter hvert avklare om den videre organiseringen, sier Ørnebakk til nrk.no/sami.

Han understreker at institusjonsmeldingen ikke må oppfattes som et ultimatum for institusjonene.

- Klar for tvangssammenslåing

NSRs gruppeleder Aili Keskitalo beklager at Egil Olli har fått flertall for institusjonsmeldingen.

- Det betyr dessverre at flertallet i Sametinget har gitt sametingsrådet en blankofullmakt til å tvangssammenslå enkelte samiske institusjoner, sier hun.

- Vi i NSR hadde i det lengste håpet at Arbeiderpartiet skulle legge politisk prestisje til side i denne saken, og gjøre det eneste riktige, nemlig å lytte til hva de samiske institusjonene selv ønsker for egen fremtid og hvilke behov de ser. Vi beklager sterkt at Egil Olli i stedet har vridd fokus over på interne regler og på den bakgrunn stilte plenum overfor et kabinettspørsmål i denne saken, sier hun.

NSR ber nå om at sametingsrådet i den videre oppfølgingen av saken vil ta institusjonene med på råd, og vil gjøre sitt ytterste for å sikre dette.