Hopp til innhold

Sametingsrådet holder ikke valgløftet

Norske Samers Riksforbund (NSR) kritiserer AP-styrt Sametingsråd for ikke å holde valgløfte om å få mer penger til Sametinget, selv om samme parti styrer Regjeringa.

Logo Arbeiderpartiet
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Sametingsrepresentant i NSR, Rolf Johansen kritiserer i pressemelding Sametingsrådet som styres av Arbeiderpartiet, at de ikke klarte å få mere penger til Sametingets arbeid for 2011, selv om de bevilgende myndigheter styres av samme parti, Arbeiderpartiet.

Er enig at norsk kultur vant

Rolf Johansen
Foto: NSR

Både NSR og Sametingsråd er enig at Norske Regjering prioriterte den norske kulturen framfor den samiske, da de bevilget 100 millioner til norsk kultur.

Samtidig kritiserer NSRs Sametingsrepresentant, Rolf Johansen som også sitter i plan- og finanskomiteen i Sametinget, for at resultatene av direktelinjene mellom et Arbeiderparti-ledet Sametingsråd og Arbeiderpartiet i regjeringa som sametingsrepresentant, Egil Olli og Arbeiderpartiet har skrytt av i valgkampen.

Sametingspresident, Egil Olli sier seg enig at de ikke klarte å få et større budsjett for neste år, men han tror at dette vil rette til år 2012.

Vil ha mer engasjement fra opposisjonen

Egil Olli på Stortinget
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Sametingspresident, Egil Olli sier at han har jobbet i 21 år for det samiske folket, og også når det gjelder å øke Sametingets budsjett.

Nå forventer Olli at opposisjonen i Sametinget er med på å få mer penger til Sametinget i fremtiden.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK